TÜV SÜD STK v Malackách ponúka do konca roka 2023 Predkontrolu vozidla bezplatne

Je v čiastočnom rozsahu, zameraná práve na najčastejšie nedostatky, kvôli ktorým vozidlá neprechádzajú technickou a emisnou kontrolou. Služba má pomôcť motoristom odbúrať stres a obavy z  neúspešnej technickej a emisnej kontroly.

Rok 2022 z pohľadu STK na Slovensku

V roku 2022 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly (STK) v Slovenskej republike vykonaných celkovo 1 537 562 technických kontrol vozidiel. Z toho bolo 1 326 903 technických kontrol pravidelných (zvyšok boli opakované, zvláštne alebo administratívne). Výsledkom vykonaných technických kontrol pravidelných bolo v 87,34% prípadoch hodnotené vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. V 148 850 prípadoch (11,22%) boli vozidlá z dôvodu zistenej vážnej chyby vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a v 19 157 (1,44%) kvôli zistenej nebezpečnej chybe alebo kvôli iným z predpisov vyplývajúcim dôvodom ako nespôsobilé na premávku.

PODARILO SA VÁM PREJSŤ STK/EK VŽDY NA PRVÝKRÁT?
  • ÁNO ( 72% )

     

  • NIE ( 28% )

     

Odpovedalo 503 ľudí  

Najčastejšie chyby vozidiel na STK

V rebríčku najčastejších chýb vozidiel odhalených na STK, majú prevahu chyby týkajúce sa brzdového systému jednoznačnú prevahu, čo dokazuje analýza spoločnosti TESTEK, a. s. s prevahou takmer 60% zo všetkých zistených chýb pri technickej kontrole. Funkčné a spoľahlivé brzdy, teda celá brzdová sústava je jedným z najdôležitejších aspektov bezpečnosti na cestách. Je preto zarážajúce, ako často majitelia vozidiel prehliadajú tento kľúčový aspekt údržby. Opotrebované brzdové platničky sú jednou z najčastejších chýb, ktoré STK zaznamenávajú. Slabý účinok bŕzd vplyvom ich opotrebenia môže mať závažné následky na bezpečnosť vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Ďalšou z najbežnejších chýb vozidiel zaznamenaných STK je nefunkčné niektoré svietidlo. Takmer 18 % vozidiel neprejde technickou kontrolou práve kvôli chybám súvisiacich s osvetlením vozidla. Pravidelná kontrola všetkých svietidiel na Vašom vozidle môže takúto chybu jednoducho odhaliť. Chyby osvetlenia vozidla nezahŕňajú len nefungujúce predné a zadné svetlomety a svietidlá, ale aj osvetlenie tabuľky s EČV a iné svetelné zariadenia. Osvetlenie vozidla nie je len estetickým prvkom, ale má kľúčový vplyv na bezpečnosť na cestách, preto je potrebné mu venovať primeranú pozornosť a pravidelne ho kontrolovať.

Ak sa pozrieme na najčastejšie chyby pri emisných kontrolách, tak ide najmú o signalizáciu poruchy motora indikovanú príslušnou kontrolkou na prístrojovej doske a s tým súvisiace načítanie chybových kódov z riadiacej jednotky motora, neštandardné zvuky kvôli ktorým je nutné emisnú kontrolu prerušiť, či únik chladiacej kvapaliny. Z nebezpečných chýb sú to namerané emisie HC, CO alebo súčiniteľ lambda pri zážihových motoroch alebo dymivosť pri vznetových motoroch, ktoré sú mimo tolerovaný rozsah.

Z analýzy spoločnosti TESTEK, a. s. vyplýva, že takmer 78 % odhalených chýb na vozidlách bolo spojených s brzdami alebo svetelnými zariadeniami. Služba Predkontrola v čiastočnom rozsahu od TÜV SÜD STK Malacky Vám pomôže eliminovať jednoznačne najčastejšie príčiny, kvôli ktorým vozidlá kontrolami neprechádzajú. Je to jednoduchý spôsob, ako sa uistiť, že Vaše vozidlo je v bezpečnom a spoľahlivom stave a nemať stres z „ostrej“ technickej a emisnej kontroly. 

Na záver však treba poznamenať, nerobíte to kvôli kontrole ako takej, ale kvôli bezpečnosti seba a ostatných. Určite nemusím zdôrazňovať, že mať v poriadku brzdy a svetlá je absolútny základ bezpečného vozidla. Nezabudnite, že bezpečnosť na cestách je v rukách každého vodiča. Pravidelná údržba ako aj kontrola vozidla pred STK môže predísť neúspešnej pravidelnej technickej a emisnej kontrole a vďaka ich absolvovaniu môžeme predísť vážnym nehodám a udržať naše cesty bezpečnými pre všetkých. Buďte zodpovední a udržujte vozidlo v optimálnom stave.