Mobilná cestná kontrola preklepne vozidlá priamo v teréne

Cestnou technickou kontrolou je vopred neoznámená a neočakávaná inšpekcia technického stavu vozidla vykonávaná políciou pri dohľade nad cestnou premávkou. Kontrola môže v zmysle legislatívy prebiehať práve v spolupráci policajnej hliadky s organizáciou, ako je TESTEK.

Pozostáva z overenia dokladov vozidla a z dvoch ďalších fáz: vizuálneho posúdenia technického stavu stojaceho vozidla a z kontroly vozidla na mobilnej cestnej technickej kontrole.

Zaujíma vás, ako si muži zákona vyberajú autá na kontrolu? Diskriminácia - napríklad podľa ŠPZky - je zakázaná. Policajti majú podľa platných pravidiel vždy vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby si vytipovali také autá, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zle udržiavané.

Technický stav niektorých vozidiel nebol práve najlepší.

Prečo spolupracujú policajti so spoločnosť TESTEK? Ako technická služba technickej kontroly podľa zákona zabezpečuje pre Policajný zbor SR školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.

Zdroj: TESTEKMinisterstvo dopravy