Výskumníci sa zamerali na prípady v ktorých bol v krvi prítomný tetrahydrocannabionol, teda aktívna zložka marihuany, no žiadne iné drogy ani alkohol zistené neboli. Štúdia tiež porovnávala riziká účinkov marihuany a alkoholu. Potvrdilo sa, že účinky alkoholu na ľudský organizmus sú väčšie a prinášajú väčšiu pravdepodobnosť účasti na ťažkej nehode. Fajčenie marihuany menej ako 3h pred šoférovaním však značne negatívne ovplyvňuje reakcie a správne riešenie krízovej situácie.


Šokujúce? Ani nie. Je predsa celkom logické, že keď marihuana dokáže ovplyvňiť našu psychiku, musí negatívne vplývať na každú činnosť, ktorá si vyžaduje sústredenie a je životu nebezpečná.


Zatiaľ čo výsledky len potvrdili všeobecne známy fakt, problémom pre políciu ostáva, ako hladinu THC v krvi kontrolovať pri bežných cestných prehliadkach. Na rozdiel od alkoholovej skúšky, ktorá sa dá ľahko zistiť dychovou skúškou, zistiť prítomnosť THC ľahko a rýchlo zatiaľ nie je možné.