Pri príležitosti 20. výročia prináša Mercedes na Slovensko dve atraktívne premiéry E cabrio a SLS AMG

Pri príležitosti 20. výročia prináša Mercedes na Slovensko dve atraktívne premiéry E cabrio a SLS AMG

Ďalšími vývojovými etapami bolo celoslovenské generálne zastúpenie koncernu Daimler-Benz, najmä značiek Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, smart a neskôr Dodge. V roku 2005 vznikla spoločnosť DaimlerChrysler Automotive Slovakia a vývoj bol zavŕšený v podobe spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) ako súčasného generálneho zastúpenia nemeckého koncernu Daimler.

Po celu dobu dovozu značiek spoločnosti Daimler AG však spoluexistovala a zabezpečovala predajné a popredajné služby spoločnosť Motor-Car Bratislava (MCBA). Práve ona sa zaslúžila o rozvoj obchodnej siete, o zavedenie popredajných služieb, ktoré nemali v čase ich vzniku obdobu nikde vo svete (6 ročný servis v cene auta) o vybudovanie skvelej povesti značky Mercedes-Benz na Slovensku.

Za uplynulé dve desaťročia tejto histórie sa preinvestovala hodnota okolo 100 miliónov € (vyše tri miliardy korún). Dodalo sa celkovo okolo 50-tisíc (iba za obdobie štatisticky presne sledovaných rokov 1994 až 2009 to bolo 46 374) všetkých druhov motorových vozidiel. Pribudli tisíce klientov, priaznivcov i užívateľov automobilov s hviezdou, ako aj ďalších koncernových vozidiel.

Zľava, Mercedes-Benz E cabrio (SK premiéra), Andrej Glatz - riaditeľ spoločnosti a Ilja Majda - kontakt pre médiá

Zľava, Mercedes-Benz E cabrio (SK premiéra), Andrej Glatz - riaditeľ spoločnosti a Ilja Majda - kontakt pre médiá

Historicky najžiadanejšie sa stali (za uvedené sledované roky): trieda C (dodaných 3 923 vozidiel), trieda E (2 928), trieda M (2 729) a napriek relatívne krátkemu časovému obdobiu od zavedenia aj trieda A (2 659 áut). Medzi úžitkovými dominovali Sprinter (4 818), Actros (3 176) a Vito (2 840).

Duo Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car Bratislava majú dnes 26 predajných a servisných stredísk. Pri vyše 1,2-tisíca zamestnancoch jej celkový ročný predaj prekračuje až štyri tisíc vozidiel. Mercedes-Benz Slovakia je v súčasnosti podľa základných ekonomických ukazovateľov v uznávanom rebríčku časopisu Trend z roku 2009 v poradí 60. najväčší podnik na Slovensku. Spolu so spoločnosťou Motor-Car Bratislava by zaujali v rebríčku 39. miesto. Predstihli by tak svojim ročným obratom (321,71 €) i také kolosy ako je Slovenská pošta, či Železnice SR!

Tento skvost, Mercedes SLS AMG má na Slovensku objednaných už 14 klientov. Prví na supercar skladali zálohy len na základe informácie že bude, bez pohľadu na foto...

Tento skvost, Mercedes SLS AMG má na Slovensku objednaných už 14 klientov. Prví na supercar skladali zálohy len na základe informácie že bude, bez pohľadu na foto...

„Ako sa nám to podarilo dosiahnuť?“, zamýšľa sa generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz: „Jedna za najdôležitejších vecí nielen v živote, ale aj v biznise je obklopiť sa tými správnymi ľuďmi. K tomu treba mať aj nevyhnutnú mieru šťastia. Zároveň si treba uvedomiť, že keď s niekým človek spolupracuje, musí mu dôverovať, musí mu veriť, pretože určite nie je možné riadiť firmu tak, že všetko viem najlepšie len ja!

"Moji spolupracovníci od začiatku firmy pracovali so zanietením a plným nasadením. Obrazne povedané, dokázali sa do svojej práce vložiť celým srdcom. Keď človek niekde nechá kus srdca, ťažko sa mu odtiaľ odchádza. Možno i to je tajomstvo stability a vernosti osobností našej firme. Najbližší ľudia, s ktorými sme začali naozaj pred vyše dvadsiatimi rokmi sú dodnes so mnou. Či už to je výkonný riaditeľ spoločnosti Motor-Car Bratislava Ing. Július Šabo, alebo vedúci popredajných služieb MBSK Ing. Peter Wagner.“

Od toho sa zasa podľa A. Glatza odvíja vysoká profesionalita založená na dlhodobých skúsenostiach doplňovaných o najnovšie poznatky. Ľudia – od mechanikov až po vrcholový manažment – väčšina zamestnancov spoločnosti Motor-Car Bratislava i Mercedes-Benz Slovakia stále berie svoju prácu ako srdcovú záležitosť. Dokážu to i napriek vysoko postaveným nárokom. Tak sa prehlbuje kladný imidž firmy, ktorá ponúka služby na takej úrovni, aby to motivovalo zákazníkov opäť sa sem vracať...

Andrej Glatz