Deutsche Schule Bratislava (DSB) na Bárdošovej ulici na Kramároch, v spolupráci s Nadáciou United Philanthropy, Avis, Allianz a  Volkswagen Slovensko, realizuje inovatívny bezpečnostný projekt „DSB bezpečnosť na cestách okolo školy“. 

Projekt má za cieľ vytvoriť bezpečnú zónu v okolí školy, aby sa deti mohli cítiť bezpečne počas rannej dopravnej špičky. Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť, aby deti mohli bezpečne prichádzať do školy počas najväčšej dopravnej záťaže ráno. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom viacerých opatrení, ktoré zlepšia celkovú bezpečnosť v okolí školy. Jedným z kľúčových prvkov projektu je riadenie dopravy v blízkosti prechodov pre chodcov. Školskí pracovníci, označení v školských farbách, budú aktívne riadiť dopravu a zabezpečovať bezpečný prechod detí cez cestu. Táto iniciatíva je mimoriadne dôležitá, keďže mesto nedostatočne udržiava priechody pre chodcov, čo môže viesť k nehodám alebo iným kolíziám.

Okrem toho budú priechody pre chodcov nanovo nafarbené, čo zlepší ich viditeľnosť a zníži riziko nehôd. Obnovené priechody poskytnú jasnú a viditeľnú cestu pre deti, čo prispeje k ich bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu. Dôležitou súčasťou projektu je aj vytvorenie zóny „kiss and go“. V tejto zóne starší školáci pomáhajú mladším deťom vystupovať z auta. Toto opatrenie nielenže znižuje dopravné zaťaženie, ale tiež urýchľuje plynulosť dopravy v okolí školy, čím sa predchádza dopravným zápcham a zvyšuje sa celková efektivita dopravy.

Projekt prebieha v pilotnej fáze počas 10 mesiacov, od septembra 2023 do júna 2024. Počas tejto doby sú všetky opatrenia dôkladne sledované a vyhodnocované, aby sa zabezpečila ich účinnosť a udržateľnosť. Celkové náklady na realizáciu projektu sú odhadované na 10 000 €. Tieto prostriedky sú použité na zabezpečenie personálu, oblečenia pre školských pracovníkov na leto a zimu, bezpečnostného označenia a magnetických reflexných pásov. Všetky tieto prvky sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pre deti.
 
Projekt „DSB bezpečnosť na cestách okolo školy“ predstavuje jedinečnú iniciatívu, ktorá môže slúžiť ako vzor pre ďalšie školy a obce. Prostredníctvom efektívnej spolupráce medzi školou a partnermi sa podarí vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti, čím sa zlepší ich každodenný život a podporí sa ich zdravý a bezpečný rozvoj. Tento projekt je príkladom toho, ako môže komunitná spolupráca prispieť k riešeniu aktuálnych problémov a zlepšeniu kvality života v našom meste. Privítali by ste tiež takéto riešenie vo Vašom meste ?
 
Zdroj: TS, Deutsche Schule