Základné informácie zhrnuli Prezident ZAP SR Alexander Matušek a výkonný viceprezident ZAP Pavol Prepiak. Prítomní však boli aj zástupcovia slovenských automobiliek, akademickej obce a predsedovia odborných komisií Zväzu. 

Výroba mierne poklesla, stále je miliónová

Slovenské automobilky v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobili približne jeden milión automobilov, čo je v porovnaní s predošlým rokom mierny pokles o necelých 5 %. V budúcom roku  bude podľa odhadov pokračovať oscilácia výroby na úrovni okolo jedného milióna automobilov. Pre zaujímavosť, pravdepodobne vo februári, opustí slovenské linky 16-miliónte vozidlo vyrobené na Slovensku po roku ´89.  V minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim zvýšil počet registrácií nových automobilov o 3,12 %, čo celkovo predstavuje 90 074 vozidiel.  Na výročnej tlačovej konferencii sa hovorilo aj o realizovaných aktivitách a  výzvach na najbližšie obdobie. Medzi tie patrí aj zelená transformácia krajiny, v zmysle plnenia záväzkov Európskej únie. 

Slovensko stále na čele

Slovensko aj naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe vozidiel. V prepočte na 1 000 obyvateľov sa v roku 2022 podľa predbežných výsledkov vyrobilo 184 vozidiel. Podiel tržieb automobilovej výroby na tržbách celkovej priemyselnej výroby Slovenska dosiahol 50,3 %. Automobilový priemysel sa podieľal na celkovom exporte krajiny viac ako 42 %. Počet zamestnancov v automobilovom priemysle zaznamenal nárast o viac ako desať tisíc, priama zamestnanosť dosiahla úroveň 176 tisíc pracovníkov, agregovaná 261 tisíc zamestnancov.

Vzhľadom na bezprecedentné obdobie, ktoré máme za sebou, môžeme tieto výsledky považovať za mimoriadne uspokojivé, napriek náročným prekážkam zostáva slovenský automobilový priemysel stabilný,“ hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. „Za týmto úspechom do značnej miery stoja aktivity Zväzu automobilového priemyslu, aj vďaka ktorým sa nám spomenutú stabilitu podarilo dosiahnuť. Za najdôležitejšie úspechy považujem spustenie nástroja podpory v čase skrátenej práce – takzvaný Kurzabeit, alebo elimináciu viacerých administratívnych a nákladových záťaží, medzi ktoré patrí napríklad zastavenie tzv. e-faktúry. Touto cestou by som rád vyzdvihol aj prácu ľudí v našich členských spoločnostiach, bez ktorých by sme sa takto pozitívnymi výsledkami chváliť nemohli.“

Hlavné aktivity roku 2022

K ďalším významným aktivitám ZAP SR v minulom roku patrili mnohé rokovania na úrovni najvyšších predstaviteľov vlády na tému podpory pri zvyšovaní cien energií, ktorá v minulom roku vyvolávala skôr negatívne emócie. Podobne rozpačito sa zo strany vládnych predstaviteľov vyvíjala aj ochota podporiť prechod slovenskej osobnej mobility na elektrickú.

Medzi hlavné úspechy v tejto oblasti patrilo zachovanie „zelených“ tabuliek s evidenčným číslom pre nízko-emisné vozidlá a zmena princípu výpočtu registračných poplatkov, ktorý bude po vzore vyspelých európskych štátov pozitívne zohľadňovať najmä bezpečné a nízko-emisné vozidlá. O tejto téme sa na stretnutí s novinármi vôbec nehovorilo, vyzerá to tak, že jedine naša redakcia začala diskusiu na tému primeranosti nových registračných poplatkov, ktoré zdvihli tlak väčšine slovenských majiteľov osobných automobilov.

Výzvy na rok 2023

Medzi podstatné výzvy bude naďalej patriť pokračovanie v zelenej transformácii Slovenska, a to nie iba z pohľadu cestnej dopravy, ale aj výroby. Okrem toho bude celá európska ekonomika čeliť rizikám, medzi ktoré bude patriť neistota v oblasti cien a dostupnosti energií, pretrvávajúci nedostatok niektorých dielov, ale aj hroziaca kríza. 

Zaujímavú tému vytiahol kolega z televízie TA3, keď pripomenul nedávne vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Stellantis, podľa v ktorom priznal, že

V Európe sa budú zatvárať ďalšie továrne, rok 2023 bude ešte náročnejší.

Nadnárodný automobilový koncern Stellantis môže zatvoriť ďalšie výrobné závody, pretože okrem nákladov na elektrifikáciu svojich modelov zápasí tiež s vyššou infláciou. „Ak neoptimalizujeme našu nákladovú štruktúru, nemôžeme absorbovať dodatočné náklady na elektrifikáciu, čo môže viesť k zvýšeným cenám áut a zmenšovaniu trhu,“ povedal Tavares. „Ak sa trh zmenší, nebudeme potrebovať toľko závodov. Budeme musieť urobiť niekoľko nepopulárnych rozhodnutí,“ dodal.

Navyše Stellantis nie je jediná automobilka, ktorá avizuje ekonomické problémy zo zníženého dopytu v prostredí rastúcich úrokových sadzieb a zvyšujúcej sa inflácie. Obávajú sa aj silnejší svetoví automobiloví hráči

Z vyjadrenie prezidenta ZAP vyberáme

Pán Tavares bol prezidentom Európskeho združenia výrobcov automobilov ACEA práve v čase, keď sa rozhodovalo o samotnom smerovaní automobilového priemyslu v Európe, takže tieto veci mohol už vtedy aktívne ovplyvniť, no vyzerá to tak, že inej cesty niet a my sa musíme podriadiť rozhodnutiam, ktoré boli prijaté. Ľahké to nebude, no otázka je aj to, ako rýchlo sa chopíme šance zachytiť tento vývoj.

Hovorilo sa, že zaniknú pracovné miesta – tie však u nás stále nezanikli, naopak. Pracovníci sa budú postupne presúvať do iného priemyslu, napríklad baterkového. Tie pracovné miesta budú stále sofistikovanejšie, a navyše momentálne je v Európe skôr problém nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Predstavitelia iných automobiliek (na rozdiel od Stellantisu) možno oveľa viac veria elektromobilite, takže takéto vyjadrenia nepopisujú celkovú situáciu. Nie je to ľahké, to je každému jasné, ale všetky aktuálne krízy raz pominú a situácia sa isto dostane do normálu.

Pokračuje trend nedostatočnej podpory registrácií nízko-emisných vozidiel

To vyvoláva obavy, či Slovensko bude schopné splniť ciele, ktoré si spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ stanovilo. Vďaka prostriedkom alokovaným v Pláne Obnovy a Odolnosti sa nám plán do roku 2025 môže podariť splniť. Avšak do roku 2030 budeme musieť absolútny počet nabíjacích staníc zvýšiť na štvornásobok súčasného stavu. Medzi veľké výzvy budúceho obdobia patrí aj štandardizácia legislatívneho procesu, nakoľko v uplynulých rokoch bol opakovanie a neoprávnene využívaný skrátený legislatívny proces, prípadne boli zákony predkladané cez poslancov priamo do parlamentu, bez možnosti diskusie či zapojenia odbornej verejnosti do procesu. 

Registrácia vozidiel 

V roku 2022 sme na Slovensku zaregistrovali  90 074 vozidiel, čo je medziročný nárast o 3,1%. V kategórii nových osobných vozidiel M 1 dosiahli registrácie počet 78 841 vozidiel, čím medziročne vzrástli o 4,15%.  Segmenty kategórie M1 opätovne zaznamenali rast pri vozidlách SUV (+4,0%), pokles v segmente malých a kompaktných vozidiel (-4,3%). Registrácie osobných vozidiel pre právnické a fyzické osoby zaznamenali medziročný rast.

Trochu väčšiu dynamiku dosiahol záujem zo strany fyzických osôb. Pri individuálnom dovoze vozidiel M1 sa celkový počet znížil o 458 vozidiel, ale vozidlá staršie ako 5 rokov vzrástli o 3,1%, teda celkovo o 1 150. Tu je treba však upozorniť, že takéto vozidlá sú postupne vylučované z premávky vo významných európskych mestách a pribúdajú obmedzenia pre ich využívanie. Bez-emisné a nízko-emisné vozidlá, ktoré využívajú nabíjaciu infraštruktúru (BEV a PHEV) zaznamenali medziročný nárast o 0,8% (+675 vozidiel). S výsledkom v kategórii bez-emisných a nízko-emisných vozidiel vo výške 3,7% žiaľ patrí Slovensko na posledné priečky v EÚ. „V situácii, kde vláda SR ani príslušné rezortné ministerstvá neprejavili reálny záujem o podporu prechodu na nízko a bez-emisnú dopravu, vítame zmenu logiky pri registračných poplatkoch a ich napojenie na emisný štandard. Podmienky na Slovensku tak náš parlament nastavil bližšie k Európskym štandardom bez-emisných a nízko-emisných vozidiel, ku ktorým sa verbálne hlásia v Bruseli aj naši politici,“ uzavrel hodnotenie aktuálneho vývoja vozidlového parku na Slovensku Pavol Prepiak, výkonný viceprezident a predseda Divízie dovozcov automobilov ZAP SR.

Spasí nás živá voda – syntetické palivá?

Odkedy sa začalo veľmi placho hovoriť o syntetických palivách, pre ktoré by nebola zdrojom ropa, ale na ich výrobu by sa využíval oxid uhličitý zo vzduchu - za isto nie jednoduchých a energeticky nie nenáročných podmienok - niektorým (a my sme medzi nimi) sa zdá táto cesta riešením hneď niekoľkých problémov: zdrojom nie sú fosílne palivá, teda nevytvárajú sa ďalšie tony emisií, na ich distribúciu možno využiť existujúcu infraštruktúru a súčasné vozidlá ich bez zásadných úprav môžu spaľovať okamžite. Slovensko si rado hovorí „automobilová veľmoc“, zároveň voláme po inovatívnych projektoch. Čo keby sme sa pustili aj do takéhoto vývoja?

Prezident ZAP túto myšlienku celkom nevylúčil, no tlačí nás čas a nastavené hraničné roky, do ktorých sa musia splniť stanovené emisné ciele. V oblasti syntetických palív pracuje momentálne viacero automobiliek, ale problém je ich cena. 
My privítame, ak by boli syntetické palivá – z môjho osobného pohľadu by som skôr privítal syntetické palivá ako EURO 7 – pretože ak by sme ich mali za dostupnú cenu, tak ich môžeme používať vo všetkých „spaľovákoch“, a to nie len tých nových, o ktorých je tu neustále reč, ale v Európe je 250 miliónov áut, a my sme ešte ani len jedno percento nevymenili za elektromobily, pri predpokladanej produkcii automobilov (10 mil.  ročne, z toho zatiaľ 50 % elektrických) to budú ešte stále dlhé desiatky rokov, kým obnovíme celý vozidlový park."