Podľa štatistík, my Slováci najradšej „búrame“ na hlavných ťahoch podvečer a večer. Najlepšie sú na tom Trnavský a Nitriansky kraj, ktoré majú len jeden nehodový úsek. Najviac nehodových úsekov má Prešovský kraj a nasleduje ho Bratislavský kraj. Pre poriadok je dobré uviesť, že podľa dostupných informácií nie je žiaden z týchto úsekov označený dopravnou značkou. Kompletná situácia s týmito kritickými miestami vyzerá takto.

Banskobystrický kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

BB; cesta I/66 v Banskej Bystrici; 89,020- 90,000 km; 5 nehôd; piatok (2); 8- 10 hodina

BB; cesta I/66 v Banskej Bystrici; 91,960- 92,300 km; 6 nehôd; sobota (3); 4- 12 hodina

LC; cesta I/75 v Lučenci; 193,300- 194,200 km; 8 nehôd; utorok (2) a sobota (2); 16- 20 hodina

DT; cesta I/50 medzi Vígľašom a Pstrušou; 251,000- 251,900 km; 5 nehôd; utorok (2); 4- 6 hodina

ZV; cesta I/66 obchvat Zvolena; 70,500- 71,200 km; 5 nehôd; piatok (4); 18- 20 hodina

ZC; cesta R1 medzi Hronským Beňadikom a Tekovskou Breznicou; 87,280- 88,720 km; 6 nehôd; štvrtok (3); 18- 20 hodina

ZC; cesta R1 medzi Novou Baňou a Žarnovicou; 100,280- 101,180 km; 6 nehôd; utorok (2); 18- 20 hodina


Ak jazdíte cez nehodový úsek dávajte si pozor. Ak na to zabudnete polícia Vás ochotne postráži.

Ak jazdíte cez nehodový úsek dávajte si pozor. Ak na to zabudnete polícia Vás ochotne postráži.

Bratislavský kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

BA I; miestna komunikácia; Nábrežie arm. gen. Svobodu od Staromestskej ul. po Rybné nám.; 6 nehôd; streda (3); 14- 18 hodina

BA I; miestna komunikácia; Nábrežie arm. gen. Svobodu  od tunela po Žižkovu ul.; 8 nehôd, streda (3), 10- 12 hodina

BA II; miestna komunikácia; Bajkalská ul. od Trnavskej ul. po Prístavný most; 13 nehôd; pondelok (4); 15- 19 hodina

BA II; miestna komunikácia; križ. D1 a Bajkalská ul. (Rondel); 7 nehôd; pondelok, streda, piatok (2); 20- 22 hodina

BA II; D1; 4,5 - 5,5 - pravý jazdný pás v smere od Petržalky - úsek od Bajkalskej po Domkársku ul; 10 nehôd; piatok (4); 16- 18 hodiny

BA III; miestna komunikácia; Račianska ul. - od Pionierskej ul. po Mladú gardu; 14 nehôd; piatok (4); 15- 20 hodina

BA III; miestna komunikácia; Vajnorská ul. od Odbojárov po Odborársku ul.; 15 nehôd; piatok (4); 15- 18 hodina

BA V; miestna komunikácia; Dolnozemská ul. od Bosákovej ul. po Mamateyovu ul.; 6 nehôd; pondelok, štvrtok, piatok (2); 8- 9 hodina

Košický kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

KE; R2, R4; od Teplárenskej po Jazernú; 5 nehôd; streda (2); 6- 8 hodiny

KE; miestna komunikácia; križovatka Tr. SNP – Toryská; 5 nehôd; utorok, sobota (2); 16- 20 hodina

RV; I/50 v Jablonove nad Turňou; 392,700- 393,800 km; 6 nehôd; štvrtok (2); 10- 12 hodina

Polícia pravidelne vyhodnocuje, ktoré úseky sú na našich cestách kritické. Úseky v zimnom a letnom období sú iné.

Polícia pravidelne vyhodnocuje, ktoré úseky sú na našich cestách kritické. Úseky v zimnom a letnom období sú iné.

Nitriansky kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

NR; I/64 v Nitre; 66,000- 68,400 km; 15 nehôd; pondelok (4); 6- 12 hodina

Prešovský kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

PP; I/18 medzi Svitom a Popradom; 601,500- 602,500 km; 6 nehôd; pondelok, streda (2); 14- 16 hodina

PP; I/18 medzi Svitom a Popradom; 602,900- 604,100 km; 7 nehôd; utorok, streda (2); 12- 14 a 16-18 hodina

PP; I/67 medzi Hranovnicou a Popradom; 85,600- 86,400 km; 5 nehôd; štvrtok, nedeľa (2); 10- 12 hodina

PP; I/67 v Poprade- Spišská Sobota; 90,800- 91,990 km; 6 nehôd; utorok až nedeľa (1); 16- 18 hodina

LE; I/18 medzi Jánovcami a Spišským Štvrtkom; 619,000- 620,140 km; 6 nehôd; streda až piatok (2); 6- 20 hodina

PO; I/18 v Prešove; 685,900- 688,950 km; 16 nehôd; piatok (4); 14- 16 hodina

SB; I/68 v Sabinove; 61,530- 62,500 km; 5 nehôd; sobota (2); 4- 6 hodina

VT; I/18 vo Vranove nad Topľou; 732,700- 733,600 km; 5 nehôd; sobota (2); 4- 6 hodina

SV; I/74 v Snine; 30,940- 32,090 km; 6 nehôd; pondelok, streda (2); 6- 8 hodina

Trenčiansky kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

TN; I/50 medzi Mníchovou Lehotou a Trenčianskym Jastrabím; 125,000- 126,00 km; 5 nehôd; pondelok (2); 12- 14 hodina

IL; I/61 medzi Novou Dubnicou a Dubnicou nad Váhom; 137,800- 139,200 km; 7 nehôd; pondelok (3); 6- 8 hodina

IL; I/61 v Dubnici nad Váhom; 140,000- 141,200; 6 hodina; streda, štvrtok (2); 16-20 hodina


Podľa štatistík ej Prešovský kraj dosť nebezpečné miesto.

Podľa štatistík je Prešovský kraj dosť nebezpečné miesto.

Trnavský kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

TN; II/560 medzi Trnavou a Špačincami; 2,900- 3,100 km; 8 nehôd; štvrtok (4); 14- 16 hodina

Žilinský kraj

(okres, cesta, km od- do, počet dopravných nehôd, kritické dni, čas)

CA; I/11 v Čadci; 413,200- 414,900 km; 10 nehôd; sobota (3); 6- 8, 16- 18 hodina

CA; II/487 v Čadci; 60,050- 60,600 km; 7 nehôd; streda (3); 16- 20 hodina

KM; I/11 medzi Radoľou a Povinou; 433,700- 434,700 km; 5 nehôd; streda (2); 16- 18 hodina

KM; I/11 v Radolí; 435,200- 436,100 km; 7 nehôd; štvrtok, piatok (2); 18- 20 hodina

ZA; I/18 v Žiline; 453,950- 455,120 km; 8 nehôd; štvrtok (3); 10- 12 hodina

MT; I/18 medzi Martinom a Sučanmi; 483,570- 484,100 km; 5 nehôd, piatok (2); 18-20 hodina

MT; I/65 v Martine; 138,600- 139,600 km; 6 nehôd; utorok až nedeľa (1); 18- 20 hodinaZdroj: auto.sme.sk