Galéria

Galéria: 8 obrázkov
Nik by neveril, že realitou rozobratia a zloženia bude pomer 24/420 h.

Galéria

Galéria: 8 obrázkov

Ďalšie práce, ktoré sme nevykonávali my, ale odborné firmy, môžeme odhadnúť nasledovne:
2 x pieskovanie + 1 x zinkovanie + 3 h,
klampiarske práce + 80 h,
lakírnícke práce, ošetrenie podvozka, úplné odstránenie starého laku, tmelenie, striekanie + 70 h,
repasovanie prevodovky + 4 h,
osadenie piestnych krúžkov + ojničných ložísk + 3 h.

Tu sme pri fáze tesne pred skladaním. V tomto momente už hovoríme o 184 hodinách práce, čo pri 8 h pracovnom čase 23 predstavuje dní, teda jeden pracovný mesiac.Montáž


Dostať Fiestu do stavu aby prešla STK, EK a KO nebolo vôbec také jednoduché ako sa nám mohlo na začiatku zdať. Autíčko sme skladali výhradne vždy v sobotu zopár hodín.  Na všetko sme boli traja a tak sme vždy spočítali odpracované hodiny, vykrátili tromi a zapísali „osobohodiny“ za daný deň. Veľkým zdržaním pri skladaní boli problémy s repasovaním riadenia, alebo homokynetických kĺbov. Na druhej strane nás potešil fakt, že naše úplne nové brzdy sa na podarilo spojazdniť na prvý krát a namerané hodnoty na STK boli vzorom pre všetky vozidlá. Výmena trubiek, hadičiek, kompletných predných a zadných bŕzd bola nutná. Na cestu sme čiernu Fiestičku dostali po odpracovaní viac ako 420 „osobohodín“ skladania!