Doteraz samosprávy nemali legislatívne páky na to, aby s vrakmi bez zrejmých majiteľov nakladali. To sa nedávnou novelou zákona konečne po dekádach zmenilo. Ako odstrániť autovrak po novom?

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov

Odstrániť vrak by malo byť od teraz jednoduché

Nasledovný postup zvládne každý starosta či primátor:

1) Podpísať zmluvu o spolupráci so súkromnou firmou, ktorá zriadi špecializované určené parkovisko a zabezpečí na zmluvné obdobie odťahovanie vrakov pre obec. Druhá možnosť je, že si obec zabezpečí tieto veci vo vlastnej réžii, vyberie adekvátny priestor a začne vraky odťahovať.

2) Mestská polícia / zamestnanec obce pri lokalizovaní vraku overí platnosť STK a EK, v prípade ich neplatnosti viac ako 6 mesiacov, zhotoví fotodokumentáciu, objektívne posúdi, či sa jedná o vrak, alebo prekážku v cestnej premávke a uplatní znenie zákona 148/2021, ktorý dopĺňa zákon 8/2009 o cestnej premávke v paragrafe 43. Následne požiada zmluvnú firmu o jeho odtiahnutie na určené parkovisko prvotne na náklady obce.

3) Obec skutočnosť oznámi písomne na OÚ odbor životného prostredia a požiada o vyhlásenie vozidla za vrak. Súčasne písomne upovedomí majiteľa vozidla o jeho odtiahnutí. Zašle informáciu o začatí plynutia 30 dňovej lehoty na jeho prevzatie s krokmi, na ktorom mieste môže uhradiť náklady s jeho odtiahnutím a následne na akom mieste si svoje vozidlo môže prevziať.

4) Ak sa majiteľ do 30 dní neprihlási, OÚoŽP vydá rozhodnutie o prepadnutí vozidla, spracovateľ môže po dohode s obcou auto zošrotovať a voľne s ním nakladať.

zdroj: SaS