„Pravidelné vykonávanie nárazových skúšok patrí k hlavným kompetenciám každej automobilky,“ zdôraznil člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA pre oblasť technického vývoja Eckhard Scholz. „So zakúpením vlastnej skúšobne ŠKODA trvalo posilnila svoje know-how v oblasti pasívnej bezpečnosti. Už dnes je bezpečnosť našej palety na príkladnej úrovni. To chceme zabezpečiť aj do budúcnosti. Pre pripravovanú ofenzívu najbližších rokov potrebujeme výkonné kapacity. Preto budeme v Úhelnici aj naďalej investovať.“ Zakúpená skúšobňa nie je pre spoločnosť ŠKODA neznámou. V spolupráci s TÜV-Süd, respektíve ÚVMV, tu automobilka testuje svoje vozidlá už od 80. rokov.

V nasledujúcom video je jedna z verejných prezentácií práce Škody v skúšobnom centre počas akcie Safety Day 2008.