Slovensko je krajina "šikovných ľudí a neobmedzených možností". Nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému v roku 2013, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadnejšia zmena prišla až v roku 2019, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšíril činnosť aj TESTEK. Odborný dozor nad STK získal omnoho väčšie kapacitné možnosti aj vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Na papieri máme azda najlepšie autá v únii, realita je úplne iná

Do roku 2018, keď STK neboli pod dozorom TESTEK-u a dohľadom kamier druhej generácie, bolo po kontrolách STK nespôsobilých len okolo 6 % zo všetkých vozidiel na Slovensku. Tieto čísla pritom vôbec nezodpovedali priemerom napríklad nepomerne bohatších krajín, ako sú Nemecko, Fínsko či Švédsko. O rok neskôr, keď začal TESTEK s odborným dohľadom technickej služby, prišiel veľký obrat. Zrazu sme zistili, že Slovensko zapadá do údajov únie a po našich cestách jazdí dvojnásobok nebezpečných a technicky nespôsobilých áut, teda okolo 15 percent.

„Na nemenovanej STK bol medziročný nárast nespôsobilých vozidiel viac ako dvadsaťnásobný. Že na tomto mieste nebolo všetko v poriadku, svedčí fakt, že mali zrazu o 30 percent menej klientov. Je zrejmé, že aj táto STK patrila medzi množstvo tých, kde technickou kontrolou za úplatok „prechádzali“ nespôsobilé autá,“ povedal Marián Rybianský, riaditeľ TESTEK-u.

Staršie autá majú na STK problémy, pozor na brzdy 

Priemerný vek osobných vozidiel v SR je 13,9 roka. Vážne a menej vážne chyby má až 68 percent automobilov, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut. Pri týchto údajoch je pochopiteľné, že tlak na technikov STK sa stupňuje a vznikajú aj príležitosti na nekalé konanie. No zdravie je len jedno a nik nechce byť zrazený autom, ktorému napríklad zlyhali brzdy. Preto je kontrola vozového parku štandardom v celej západnej Európe.

Kvôli nezvládnuteľnej korupciu chcú v Rusku povinné STK úplne zrušiť

Odstrašujúcim príkladom je situácia v Rusku. Na ich trhu zašla korupcia na STK tak ďaleko, že tamojší odborníci navrhujú kontroly radšej úplne zrušiť. Tam technická kontrola nemá nič spoločné s bezpečnosťou na cestách. Našťastie si u nás začíname uvedomovať dôležitosť udržiavania vozidla v spôsobilom technickom stave. Napríklad zlyhanie alebo nerovnomerný účinok bŕzd môže mať fatálne následky na životoch a zdraví účastníkov cestnej premávky. Pritom špeciálne zariadenie na meranie účinku má len časť servisov na Slovensku a na chybu prídu motoristi často práve až pri kontrole na STK.

DÁVAŠ NA STK ÚPLATOK, ABY TO ŠLO HLADKO?
 • samozrejme, robia to všetci ( 9% )

   

 • niekedy, keď si nie som istý stavom auta ( 10% )

   

 • už som úplatok dal, no nerobím to ( 13% )

   

 • nikdy som neuplácal a ani nebudem ( 68% )

   

Odpovedalo 100 ľudí