European Road Safety Charter je najväčšia komunita pre bezpečnosť na cestách v EÚ. Má vyše 1 450 signatárov z rôznych oblastí. Nedávno sa ďalším stala škola šmyku SuperDRIVE. Cieľom Charty je napomôcť zníženiu úmrtí na cestách.

Charta integruje podnikateľské zložky, verejnú správu i samotnú verejnosť a každému ponúka možnosť prispieť k zníženiu počtu tragických nehôd. Množstvo a závažnosť dopravných nehôd pri odstraňovaní ich následkov spotrebuje v priemere 2% hrubého domáceho produktu EÚ. Najohrozenejšímí, podľa štatistík sú mladí vodiči vo veku 18 - 25 r, ktorý z celkového podielu berú až 20% a zamestnaní ľudia, ktorých autonehody spojené príchodom do, alebo odchodom z práce tvoria polovicu všetkých nehôd.

Spoločnosť SuperDRIVE ako reprezentnat bezpečnej jazdy vo všetkých svojch formách sa preto stal členom charty, ktorá má v krajinách EÚ už vyše 1 450 členov z rôznych oblastí. Členstvo v tejto najväčšej organizácii svojho druhu v Európe pre SuperDRIVE v žiadnom prípade nebude pasívne.

Ako spoločnosť zameraná na doplnkové vzdelávanie vodičov sa škola bezpečnej jazdy SuperDRIVE zaviazala, ku konkrétnym krokom pre zníženie nehodovosti. Počas tohto obdobia má SuperDRIVE naplánované nasledovné aktivity:

1) Užšiu spoluprácu so Slovenským Červeným krížom

2) Prednášky divízie SuperDRIVE MOTO zamerané na najrizikovejšiu skupinu účastníkov cestnej premávky – motorkárov.

3) Konferencia o bezpečnosti cestnej premávky pre spoločnosti vlastniace vozový park.

4) Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov (webstránky, relácie v TV a rozhlase, printových médiách na národnej ako aj lokálnej úrovni) SuperDRIVE propaguje zásady bezpečnosti cestnej premávky so zameraním sa na správne používanie pasívnych bezpečnostných prvkov (bezpečnostné pásy, airbag, správne nastavenie sedadla a pod.), správne techniky jazdy a zvládania krízových situácií, pravidiel poskytnutia prvej pomoci a pod.

5) Na web stránke www.superdrive.sk ponúkne spoločnosť aktuality týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky so zameraním predovšetkým na nové aktívne a pasívne bezpečnostné prvky vozidiel. Stránka je aktualizovaná v pravidelných intervaloch.

SuperDRIVE má eminentný záujem zlepšiť aktuálny stav a rozsah nehôd i ich následkov na cestách v EÚ.