Najskôr si pozrite zakázanú reklamu, možno aj trikrát, a silno pouvažujte, čo by vám na nej mohlo prekážať, a rovno prezradím, že elektrický VW Golf letiaci príliš blízko mamičky s dieťaťom na lavičke to zďaleka nie je, hoci už aj o takomto podobnom zdôvodnení stiahnutej reklamy sme počuli.

Za čudesným rozhodnutím stojí špeciálna agentúra strážiaca reklamné štandardy vo Veľkej Británii (Advertising Standards Agency, ASA), ktorá reagovala na sťažnosti divákov. Jej rozhodnutie stiahnuť túto donebavolajúco urážajúcu reklamu stojí na nových pravidlách, ktoré začali platiť v júni a ktoré zakazujú prinášať obrazy, ktoré by mohli zásadným spôsobom poškodiť vnímanie genderových stereotypov, a tak viesť k vážnym deformáciám. Uff. A schytal to rovno taký moderný eGolf.

Čo je dnes ešte normálne, a čo už nie?

Nuž, tak neviem, ale ukázať dvoch astronautov v module rakety – iste, obaja sú chlapi – následne atléta s protézou – opäť chlap - a prestrihnúť tieto zábery obrázkami matky natierajúcej chlieb alebo sediacej vedľa kočiarika, to je asi fakt veľmi skľučujúci pohľad pre diváka, ktorý by rád v rakete videl aspoň jednu ženu a aspoň jeden z dvoch príkladov rodičovstva by mal byť mužský. Pričom podstata týchto zobrazených situácií je v niečom úplne inom – ako hovorí reklamný slogan: „Keď sa naučíme prispôsobovať, môžeme dosiahnuť čokoľvek. Golf už je na elektrický pohon.“ Nuž, ale agentúra to vidí inak:

 „My uznávame, že rodičovstvo je v živote človeka vážnou zmenou, ktorá si vyžaduje zásadne prispôsobenie novej situácii, ale starostlivosť o dieťa je dlhodobo a veľmi stereotypne spájaná výhradne so ženou...“

Tu by som rád pripomenul, že takto to bolo v prírode vymyslené pred miliónmi rokov, a neviem, či je už ten najvyšší čas to zásadne meniť. Aj keby som veľmi chcel chápať istú reguláciu – veď nerád by som sa svojou dcérou pozeral na násilie či vulgárnosti v reklamách, takéto niečo bežného človeka asi ani v päte nenapadne riešiť. Rovnako sa mi nezdá prirodzené, aby sme silou mocou zakaždým ukazovali hlavne ženy v armáde a mužov na materskej dovolenke – nie je to síce už nič výnimočné, ale stále to nie je typické. Navyše som presvedčený, že nikto so zdravým úsudkom sa ani nad mužom s kočiarikom nebude pozastavovať. Dúfam, že ak budeme niekedy prinášať rady motoristom či diskutovať o servisných opravách, alebo hovoriť o príprave auta na zimu, nikto nás nenatrie, že to budeme robiť výhradne s automechanikmi. Ale možno raz...