Nepochybne nie som jediný. Môj kolega Miro Mihálik z ČR si uvedomil iné súvislosti. Prinášam článok z www.autoforum.cz v pôvodnom znení, snáď vás to od čítania neodradí:

Od úterý na Slovensku zvýšili pokuty za rychlost. Policie to ani nezkouší hrát na bezpečnost, mluví o omezení korupce, kterou prý do systému vnáší občan.


Každý politik má možnost ukázat občanovi, že umí s jeho penězi hospodařit účelně, spravedlivě a spotřebovat pouze tolik, kolik od něj dostane. Jaká je realita, snad nemusíme při pohledu kolem sebe nijak zvlášť zdůrazňovat. Žijeme v době, kdy se defraudace stala pro jistou skupinu lidí běžným způsobem zajištění existence a aby si pro svou činnost zajistila beztrestnost, vytvořila kolem toho autorizační právní systém ve formě zákonů a prostý lid nakrmí různými morálními kódy. A protože jim to projde, nedivme se, když pak chtějí více.

Velká část předchozích myšlenek patřila jistému francouzskému politikovi z 19. století, což kromě jiného krásně demonstruje neměnnost lidského chování postaveného na touze žít na úkor někoho jiného. Vzpomněl jsem si na jeho slova poté, co slovenská policie po půl roce opět „aktualizovala“ sazebník pokut, tentokrát pouze za překročení rychlosti, a jala se ho obhajovat způsobem sobě vlastním.

„Je to spíše protikorupční opatření než zvyšování pokut nebo něco podobného,“ citoval deník Sme ministra vnitra Roberta Kaliňáka. „Z psychologického hlediska je totiž důležité, aby právní důsledek přestupku následoval v co nejkratším čase po jeho spáchání,“ držel stranu svému šéfovi Michal Slivka, mluvčí policejního prezidia.

Co že se to pánové snažili hájit? Pochopitelně další zvýšení pokut. Pro ilustraci - dosud jste na Slovensku byli nuceni platit při překročení rychlosti v obci o 6 až 9 km/h deset eur. Dnes je sazba o sto procent vyšší, tedy dvacet eur. Překročením rychlosti o 29 až 35 km/h mimo město vám místo 100 eur vytáhne z kapsy 130 eur. A tak bychom mohli pokračovat.

Při bližším ohledání slovenského sazebníku byste zjistili, že pokuty za vyšší rychlost mimo město se od hranice + 15 km/h vesměs zvyšovaly. Nejinak tomu je také v ceníku platném pro měření v obci, až na jednu malou výjimku - autor bůhví proč usoudil, že při překročení stanovené rychlosti od 19 do 25 km/h nemusí řidiči platit stovku, ale „pouze“ 90 eur. Závěr je každopádně takový, že vyšší rychlost nově vyjde na Slovensku podstatně dráž.

Že jde přeci o bezpečnost a blaho občanů? Z pohledu konzumenta sociálních výhod sedícího u televize nebo v hospodě jistě ano. Těmto pohádkám už ale možná nevěří ani představitelé slovenské policie. Místo zdůrazňování bezpečnosti na silnicích, kterou se tak rádi ohání jejich čeští kolegové, přestože svá tvrzení neumí obhájit, se totiž slovenský ministr vnitra snaží originálně omlouvat zvýšení pokut potíráním korupčního jednání.

Nepochybujeme, že tím míří i na vlastní řady, to by ostatně nebylo neobvyklé, každopádně on to vidí jinak. Ministr Kaliňák se snaží nenápadně naznačit, jakoby se ono úplatkářské jednání týkalo pouze jedné strany. „Každou věc je možné vyřešit na místě za jasných pravidel,“ cituje šéfa vnitra Sme a dodává, že tím měl Kaliňák na mysli situace, kdy lidé řeší přestupky přes své známé a „přináší do systému riziko korupce“. Pozoruhodná logika.

Přitom ani ta „jasná pravidla“ při projednávání přestupku, na která se ministr Kaliňák odvolává, nejsou tak docela průzračná. Sme trefně cituje slovenský zákon o přestupcích, který říká: „Při stanovení druhu sankce a jejího vyměření se přihlédne na závažnost přestupku, především na způsob jeho spáchání a na jeho následky, na okolnosti, ze kterých byl spáchán, na míru zavinění, na pohnutky a na osobu pachatele...“

A to znamená, že i Slovenská policie by teoreticky měla při posuzování konkrétního přestupku brát ohled na jeho materiální aspekt - tedy jestli jeho spácháním skutečně byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti.

O co ale jde ministerstvu a policii? Kaliňák podle Sme tvrdí, že „chtěli zjednodušit situaci řidičů, aby přestupek vyřešili na místě a nemuseli na dopravní inspektorát, který někdy nemusí být v místě jejich bydliště.” A kromě toho: „Tam (na dopravním inspektorátu - pozn. red.) už máte individuální rozhodování, v kanceláři. To už je pro mě věc, která svádí k tomu, že ne vždy jsem úplně spravedlivý rozhodčí. Mně se líbí, když je ten systém úplně jasný,” prohlásil ministr Kaliňák.

Dává vám to nějaký smysl? Ne? Tak to nejste sami. Pan ministr se snaží naznačit, že když zvýší pokuty udělované na místě, lidé se budou méně snažit řešit věc ve správním řízení. Logika je ale přesně opačná - čím menší pokutu se vám bude snažit dát policista přímo, tím menším motivaci máte pokoušet se ji dále „řešit”. Krom toho, hrozba vyšší sankce ve správním řízení je další motivací snažit se vše uzavřít na místě, s vyšší „nabídnutou” pokutou od policisty se něco takového těžko budete snažit udělat. Výsledek tedy bude velmi pravděpodobně přesně opačný.

A pokud jde o korupci - kdy budete mít tendenci policistu uplácet? Když vám bude chtít dát pokutu 10 Eur, nebo 100 Eur? To snad už ani nemá smysl komentovat.

Jinými slovy, jde tu zase jen a jen o peníze do státní kasy, všechno ostatní jde stranou. Jen nad alibistickým zdůvodněním tohoto kroku se ministr Kaliňák mohl zamyslet o trochu déle než pár sekund. Jeho argumentace je prostě absurdní...

V obci:

Nové

Pred tým

do 6 km/h

napomenutie

-

-

nad  6 do 10 km/h

20 €

od 6 - 9 km/h

10 €

nad 10 do 15 km/h

40 €

od 10 - 14 km/h

30 €

nad 15 do 19 km/h

60 €

od 15 - 19 km/h

60 €

nad 19 do 25 km/h

90 €

od 20 - 24 km/h

100 €

nad 25 do 30 km/h

140 €

od 25 - 29 km/h

130 €

nad 30 do 35 km/h

200 €

od 30 - 34 km/h

150 €

nad 35 do 40 km/h

280 €

od 35 - 39 km/h

200 €

nad 40 do 45 km/h

360 €

o 40 km/h a viac

dopravný inšpektorát

nad 45 do 50 km/h

440 €

-

-

nad 50 do 55 km/h

540 €

-

-

nad 55 do 60 km/h

650 €

-

-

nad 60 km/h a viac

dopravný inšpektorát

-

-

Mimo obce:

Nové

Pred tým

do 6 km/h

napomenutie

-

-

nad 6 do 15 km/h

20 €

od 11 - 14 km/h

20 €

nad 15 do 25 km/h

40 €

od 15 - 19 km/h

30 €

od 20 - 24 km/h

40 €

nad 25 do 29 km/h

60 €

od 25 - 29 km/h

60 €

nad 29 do 35 km/h

130 €

od 30 - 34 km/h

100 €

nad 35 do 40 km/h

200 €

od 35 - 39 km/h

150 €

nad 40 do 45 km/h

300 €

od 40 - 44 km/h

200 €

nad 45 do 50 km/h

400 €

od 45 - 49 km/h

280 €

nad 50 do 55 km/h

520 €

o 50 km/h a viac

dopravný inšpektorát

nad 55 do 60 km/h

650 €

-

-

nad 60 km/h a viac

dopravný inšpektorát

-

-