Ak niekomu pri jazde namerajú 3x viac než jedno promile alkoholu, vodičák stratí doživotne!

Novelu zákona o cestnej premávke dnes 76 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.Dopravnú políciu na cestách čakajte aj v piatok


Pre zvýšenie kontrol a prísnejšie opatrenia môžeme v budúcnosti očakávať dopravákov na cestách častejšie. Pretože po novom platí, že vodiči, ktorí počas 5r 3x spôsobia dopravnú nehodu, alebo 2x sa u nich zistí požitie akéhokoľvek množstva alkoholu, či inej návykovej látky, prídu o vodičské oprávnenie. Ak ho budú chcieť získať späť, musia nanovo absolvovať kurz v autoškole.

Vodičom už od 17r

Vynovená právna norma tiež posúva vekovú hranicu pre získanie vodičského preukazu skupiny B z 18 na 17 rokov. Až do dovŕšenia plnoletosti, najmenej však tri mesiace, môže viesť takýto vodič auto len za prítomnosti spolujazdca, ktorý má "vodičák" minimálne 10 rokov a počas jazdy ho musí mať pri sebe.

Nesmie však byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Vedenie vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude považovať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.

Bezpečná vzdialenosť minimálne 2 sekundy bude sledovaná, meraná a pokutovaná. KONEČNE!

Priestupkom spoza hraníc už doma neujdete

Európsky parlament schválil cezhraničné vymáhanie pokút pri závažnejších priestupkoch. Národné vlády majú 2 roky na prevedenie tohto pravidla do vlastnej legislatívy. EÚ chýba už len formálny súhlas členských štátov EÚ.

Štáty budú môcť vymáhať pokuty pri nedovolenej rýchlosti, jazde na červenú, jazde bez bezpečnostného pásu, jazde pod vplyvom alkoholu, jazde pod vplyvom drog, jazde na motocykli bez ochrannej prilby, neoprávnenom použití vyhradeného pruhu a pri telefonovaní počas jazdy. Tieto priestupky majú na svedomí 75 % smrteľných nehôd na cestách EÚ!

Vyhľadanie vodiča, ktorý spáchal v zahraničí priestupok, bolo doteraz veľmi zložité. Zmení to prepojenie národných registrov. Výzvu na uhradenie pokuty dostane majiteľ vozidla a pokiaľ auto nešoféroval, musí policajným orgánom poskytnúť totožnosť vodiča, ktorý priestupok spáchal.

Možnosť vyhnúť sa pokute však stále existuje, hoci to nebude v moci majiteľa vozidla, ale v moci štátu, kde vodič priestupok spáchal. Ak bude pre štát vymáhanie pokuty drahšie, ako samotná pokuta, môže od jej vymáhania upustiť. Celý proces predražujú odborné preklady. Majiteľ totiž bude musieť dostať výzvu na zaplatenie pokuty v jazyku, v ktorom sú vydané doklady k vozidlu. Podľa expertov sa štátom oplatí vymáhať len sankcie vyššie ako 70 – 80 eur.

Naša novela rozširuje okruh dôvodov, pre ktoré sa držiteľ vodičského oprávnenia bude musieť podrobiť preskúmaniu zdravotnej či psychickej spôsobilosti či preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Vodiči dôvodne podozriví z požívania alkoholu či návykových látok sa musia na základe rozhodnutia Policajného zboru podrobiť preskúmaniu svojej zdravotnej spôsobilosti u psychiatra. Ak sa u nich nezistí závislosť, tak absolvujú odborné poradenstvo u dopravného psychológa.

Novela zvyšuje aj bezpečnosť chodcov a cyklistov na priechodoch. Vodič už po novom nebude mať možnosť predchádzať na priechodoch pre chodcov a cyklistov, ako aj bezprostredne pred nimi.

Novela cestného zákona by mala nadobudnúť platnosť v septembri 2011.

Doškoľovací kurz

Zavádza sa tiež inštitút doškoľovacieho kurzu. O jeho absolvovaní rozhodne polícia pri vodičovi, ktorý sa počas jedného roka dopustil troch závažných priestupkov, za ktoré dostal minimálne 60-eurovú pokutu.

Rovnako vodič s maximálne dvojročnou praxou, ak spôsobí dva závažné priestupky alebo jednu dopravnú nehodu. Štatisticky práve takíto držitelia prvého vodičského oprávnenia zapríčinia 13% havárií.

Bezpečná vzdialenosť bude povinná!

Právna norma po novom určuje dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti na diaľniciach a rýchlostných cestách, ktorá bude viazaná na 2 sekundový interval, pri autobusoch či kamiónoch pôjde o 3 sekundy.

Novela zvyšuje aj bezpečnosť chodcov a cyklistov na priechodoch. Vodič už po novom nebude mať možnosť predchádzať na priechodoch pre chodcov a cyklistov, ako aj bezprostredne pred nimi. Povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod, pričom ho nesmie ohroziť, sa po novom nebude vzťahovať na električky. Chodci jej budú musieť umožniť plynulý prejazd.

Súčasné znenie legislatívnej normy umožňuje vodičom parkovanie na chodníkoch pri ponechaní 1,5 metra voľnej šírky v zónach, kde je inak zastavenie alebo státie nejakým spôsobom regulované. Po novom to už nebude možné. Ide napríklad o historické centrá miest, kde státie na chodníku hoci aj pri ponechaní predpísanej šírky nie je vhodné.