Prvý krok je hlásenie na polícii

Ak auto nestojí tam, kde ste ho odparkovali, okamžite je potrebné kontaktovať miestnu políciu. Stále existuje príjemnejšia možnosť, že vám auto “iba” odtiahli. V tom prípade zaplatíte pokutu. Ak však polícia preverí, že oni vám auto neodtiahli, máte väčší problém. Vtedy sa pravdepodobne jedná o krádež a je potrebné spísať hlásenie o krádeži, ktoré si odložte, pretože ho budete potrebovať. Ak totiž máte havarijnú poistku, poisťovňa na základe tohto potvrdenia začne vašu poistnú udalosť riešiť.

Havarijné poistenie zabezpečí tlmočenie 

Naozaj veľký problém vám vznikol, keď nemáte uzatvorené havarijné poistenie. Vtedy ostávate bez auta aj pomoci zo strany poisťovne. Súčasťou havarijného poistenia sú totiž aj prekladateľské služby, ktoré vám pomôžu v krajine, ktorej jazyk neovládate. Okrem tlmočenia vám asistenčné služby poisťovne pomôžu a poradia aj pri postupe a vyplňovaní dokumentov na mieste.

Náhrada za ukradnuté auto do 15 dní

Ďalší krok je na poisťovni. Do 15 dní od ukončenia šetrenia danej poistnej udalosti je povinná vám vyplatiť peniaze za ukradnuté auto. Poisťovni však musíte dodať všetky kľúče od vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, doklady o nadobudnutí auta, servisnú knižku, lízingovú zmluvu v prípade, že je auto na lízing a taktiež potvrdenie od miestnej polície o nahlásení krádeže a policajné potvrdenie o výsledku vyšetrovania. Ak kľúč nemáte, musíte to poisťovni oznámiť, inak vám môže byť poistné plnenie znížené alebo dokonca zamietnuté. 

Vykradnuté auto je častejší problém

Omnoho častejšie ako ku krádeži sa zlodeji uchýlia k vykradnutiu vozidla. V tejto situácii rovnaký. Kontaktujte miestnu políciu a ak máte havarijné poistenie, vyžiadajte si policajnú správu o udalosti. Havarijná poistka totiž kryje aj škody, ktoré boli spôsobené krádežou. Ak sa chcete domáhať náhrady za batožinu, je nutné mať k poisteniu aj pripoistenie.