Pamätáte sa na veľké sľuby, ktoré nám opakovali niekoľko volebných období o spojení Bratislavy a Košíc? Nedávno analytici vypočítali, že rýchlostná cesta do Košíc nebude skôr, ako v r2040. Teraz je tu iný, ešte "lepší" návrh. Úplné spojenie medzi 2 najväčšími mestami južnou trasou nebude. Dôvod je fakt zarážajúci. Po rokoch sľubov, neodbornosti, populizmu sa ukazuje, že celá R2 je jeden veľký nezmysel. Rýchlostná cesta sa vraj vôbec neoplatí! 

Súčasné Ministerstvo financií neodporúča stavať niektoré úseky rýchlostnej cesty R2 od Detvy na Košice... No možno ďalšie osadenstvo rovnakého úradu príde o pár rokov na iné fakty :)

Výstavba ďalších úsekov rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa v okrese Detva smerom na Lučenec, Rimavskú Sobotu a ďalej na Košice je neistá.


Vyplýva to zo stanoviska Útvaru Hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR, podľa ktorého namiesto stavby ďalšieho úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa stačí rozšíriť existujúcu cestu I/16.

 

"Projekt nie je ekonomicky rentabilný. Dopravné zaťaženie súčasnej cesty nevytvára tlak na výstavbu. Návrh viesť cestu v peáži s I/16 je vítaný, odporúčame nemeniť klasifikáciu na R2, aby nebolo potrebné stavať paralelnú cestu. Rovnako odporúčame využiť cestu I/16 aj v druhej časti z Mýtnej po Lovinobaňu, s prípadným obchvatom obce Mýtna," uvádza útvar vo svojom stanovisku.

 

Podľa vyjadrenia, ktoré poskytlo Ministerstvo dopravy (MD) SR, však v prípade úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa nie je možné hovoriť o výslednej rentabilite.

 

"MF SR vychádzalo zo starých údajov, keďže aktuálne sa v rámci pokračujúcej projektovej prípravy optimalizuje technické a dopravné riešenie, čo bude mať za následok celkové zníženie nákladov. Zároveň po spustení úseku Zvolen východ - Pstruša sa podstatným spôsobom menia vstupy dopravného modelu s pozitívnym dosahom na efektívnosť nadväzujúcich úsekov, vrátane úseku Kriváň - Lovinobaňa," uviedla hovorkyňa MD SR Karolína Ducká.

PRIKLÁŇATE SA K:

  • Pôvodnému plánu výstavby diaľnic ( 68% )

     

  • K novému plánu dobudovania časti diaľnic a rozšíreniu siete ciest 1. triedy ( 32% )

     

Odpovedalo 608 ľudí  

So stanoviskom MF SR nesúhlasí Pavel Greksa, starosta obce Mýtna v okrese Lučenec, ktorý je zároveň vedúcim pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred splnomocnenca vlády SR pre rýchlostné cesty.


"Nedá sa všetko posudzovať len z hľadiska peňazí. Veď tu ide o ďalší rozvoj tohto zaostalého regiónu. Ak sa cesta nepostaví, neprídu sem investori a Novohrad i Gemer sa budú naďalej vyľudňovať," zdôraznil Greksa s tým, že aj súčasná vláda si v programe ako prioritu určila výstavbu tejto rýchlostnej cesty.


Ďalším argumentom pre pokračovanie R2 je podľa neho napríklad najkratšie spojenie Košíc s Bratislavou, ktoré je možné realizovať práve južnou trasou.


Útvar Hodnoty za peniaze neodporučil ani výstavbu ďalšieho úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou je i tunel Soroška. Ani tento projekt nepovažujú za ekonomicky rentabilný a odporúčajú posúdiť možnosť rekonštrukcie a rozšírenia cesty I. triedy, s prípadnými stúpacími pruhmi cez Sorošku.

Aj takto sa vie pohrať silný vietor s kamiónmi pod Soroškou...    

Naše stanovisko

Cestná sieť je na Slovensku v žalostnom stave. To všetci dobre vieme. Reálne na Slovensku existujú oblasti, ktoré čakajú na lepšie cesty ako na soľ. Je to ich posledná šanca, ako prilákať investorov a vytvoriť tak nové pracovné miesta, čiže zabrániť odlivu obyvateľov. Je oveľa jednoduchšie pozerať sa na obyvateľov štatisticky, ako na reálne fyzické bytosti. Z úplne iného pohľadu sa na problematiku pozerá očami z Bratislavy a očami dotknutej oblasti. Či zamietnutie výstavby tunela Soroška je tým správnym rozhodnutím si istý nie som. Plánovať cesty treba z dlhodobého pohľadu, a práve takéto zmýšľanie a konanie môže niektoré regióny na desiatky rokov ohroziť alebo rovno odstaviť.

Zdroj: Sme

KVALITNÉ CESTNÉ SPOJENIE SA DÁ POSTAVIŤ ...

Problém s nedostatočnou cestnou infraštruktúrou je viac ako kritický. Diaľničné spojenie medzi východom a západom je ...

03. 05. 2017