Pre väčšinu situácií v meste, alebo niekde za dedinou bude stačiť, no ako uvidíte v jednotlivých skúškach, chýba mu rýchlosť, rozhodnosť a v neposlednom rade aj šiesta hviezda za posun vpred len zadným kolesom. Ten sa nepodarilo zrealizovať ani deaktiváciou trakčnej kontroly (vypínateľnú stabilizáciu Kuga neponúka). Nijako zásadne to však nevadí. Znova pripomínam, že každé auto, ktoré získa 4 hviezdy, je pre bežné situácie pripravené ozaj dobre.