Tohto ročný koncept Škody pre Wörthersee je dielom 16-tich žiakov stredného odborného učilišťa Škoda.