Je dlhodobo známe, že výrobné spoločnosti na Slovensku majú problém zohnať dostatok kvalifikovaných pracovníkov. S rovnakými problémami sa potyká aj Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi. Z dlhodobého hľadiska chce spoločnosť riešiť túto situáciu vlastnou akadémiou, ktorej absolventi budú pripravení na potreby praxe. Volkswagen však už dnes zvyšuje výrobu a potrebuje nových pracovníkov okamžite.

Situáciu s nedostatkom pracovnej sily vyrieši sesterský závod Audi Hungaria z Györu. Ten pošle 550 zamestnancov, ktorí začnú od polovice novembra pracovať v Devínskej Novej Vsi.

Situáciu s nedostatkom pracovnej sily vyrieši sesterský závod Audi Hungaria z Györu. Ten pošle 550 zamestnancov, ktorí začnú od polovice novembra pracovať v Devínskej Novej Vsi. Pracovníci obsadia postupne pozície v oblastiach ako montáž, kvalita, karosárne a lakovne. Kvalifikovaní Maďari budú na Slovensku do roku 2018. Potom sa vrátia do materského podniku, kde nabehne výroba nového modelu. Zaujímavosťou je, že počas pobytu na Slovensku zostanú Maďari zamestnancami Audi Hungaria. Firma im zabezpečí autobusovú dopravu, tlmočníkov a koordinátorov.


Dokonca ani výpomoc sesterského Audi nevykryje potreby devínskeho závodu, takže aj v najbližších mesiacoch bude prebiehať nábor pracovníkov. Volkswagen Slovakia hlási voľné pozície vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti.


Zdroj: sme