Prostredníctvom internetu dnes už v autách nefunguje napríklad iba rádio. Vozidlá dokážu medzi sebou komunikovať a vymienať si informácie.

Spolu s internetom vzniká riziko zberu a ukladania dát, ktoré môže ich držiteľ posunúť tretím osobám. Majiteľom áut sa to samozrejme nepáči. Najväčšie automobilky, kvôli rozptýleniu podozrení, uzatvorili dohodu. Ide o General Motors, Ford, Chrysler, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Nissan a Honda. Ich dojednanie sa zaoberá otázkou používania získaných pravidiel v širšom slova zmysle. Automobilky uvedú nové pravidlá do života v roku 2017.

Automobiloví výrobcovia budú musieť uvádzať aké informácie zbierajú, ako to robia a prečo ich ukladajú. Pravidlá pre nakladanie s údajmi budú musieť byť voľne dostupné a na niektoré z nich sa bude vzťahovať súhlas zákazníka. Osobné informácie budú môcť poskytnúť aj tretím osobám v prípade, že o ne požiada napríklad úrad na základe súdneho rozhodnutia. Informácie pre vývoj, záručné opravy a bezpečnosť nebude možné identifikovať ku konkrétnemu majiteľovi.

Ochrana osobných údajov a zber citlivých informácií je doménou najmä počítačov a internetu. Keďže však tieto prvky vstupujú aj na paluby áut, problematika zberu a ukladania dát prichádza aj za naše volanty.

S postupom času bude k internetu pripojených stále viac automobilov.

Vlnu nevôle vyvolal pred niekoľkými mesiacmi viceprezident marketingu spoločnosti Ford, Jim Farley, ktorý vyhlásil, že navigácie ich automobilov dokážu špehovať zákazníkov. Automobilka údajne pozná polohu alebo rýchlosť každého svojho vozidla/zákazníka. Získané údaje však ďalším stranám neposkytuje. Otázkou teda ostáva, načo Fordu (a ostatným automobilkám) tieto informácie sú?

Zdá sa, že s novými technológiami budeme musieť riešiť ochranu osobných údajov ešte aj za volantom našich áut. Podľa mňa sa však určite nemusíme báť príchodu „veľkého brata“. Automobilky majú aj lepšie činnosti na práci ako sledovať náš pohyb od chvíle ako naštartujeme auto.

Zdroj: autonews.com

Prečítajte si aj: Autá budú posádke zobrazovať reklamu. Umožní to internet