Infračervená kamera skúma okolie auta a v prípade výskytu nebezpečenstva (človek alebo zviera) na ceste dokáže poslať výstražné znamenie vodičovi.

Ford vyvíja novú generáciu inteligentných svetiel, ktorá spolupracuje aj s GPS

Zamestnanci európskeho výskumného a inovačného centra Fordu v Aachene, Nemecko, pracujú na nových technológiách v oblasti svetiel. Prvou technológiou sú inteligentné svetlá, ktoré fungujú v spolupráci s GPS a kamerovým systémom. 


Technológia inteligentných svetiel využíva dáta o polohe z GPS a následne nastavuje lúče svetla podľa terénu pomocou kamery, ktorá je umiestnená v čelnom skle. Keď systém zaznamená kruhový objazd alebo križovatku tak rozšíri lúč svetla a ponúkne vodičovi lepší výhľad do strán. GPS dokáže následne križovatku zaznamenať do mapy a nabudúce rozšíri lúč svetla automaticky, ešte pred príjazdom.

Systém si zapamätá, že na danom mieste je kruhový objazd a dokáže ho ideálne nasvietiť.

Druhá technológia, na ktorej pracujú vývojári má názov Spot Lighting System. Systém využíva infračervenú kameru, ktorá je za maskou chladiča. Podobný systém používa BMW, Mercedes a Audi. Infračervená kamera skúma okolie auta a v prípade výskytu nebezpečenstva (človek alebo zviera) na ceste dokáže poslať výstražné znamenie vodičovi. Lúče LED svetlometov nasmeruje priamo na nebezpečenstvo. Systém zároveň zobrazí prichádzajúce nebezpečenstvo na displeji pred vodičom. Systém vyznačí objekty na displeji žltou alebo červenou farbou, podľa toho aké hrozí riziko. Systém dokáže rozoznať až 8 objektov naraz do vzdialenosti 120 metrov.

Zaujímavosťou je, že inteligentné svetlá Ford prinesie len na trhy v Európe a Ázii. V USA je totiž použitie inteligentných svetlometov obmedzené legislatívou.

Zdroj: autoblog