K 31. augustu 2017 boli na Slovensku registrované takmer 3 milióny vozidiel. S vlastnením auta prichádzajú aj povinnosti, jednou z nich je mať uzavreté a zaplatené PZP (povinné zmluvné poistenie). Napriek tomu, 150 000 majiteľov jazdí nezákonne! Jazda bez PZP je u nás malý národný šport. Vozidlo bez nej podľa legislatívy nie je spôsobilé na jazdu po cestách. Vodičom vo vozidle bez PZP hrozí pokuta až do 3 330 eur. Ani to previnilcov dostatočne neodrádza. Navyše, škodovosť má každoročne stúpajúcu tendenciu. S ňou rastie aj počet uzatvorených havarijných poistiek.

Povinné zmluvné poistenie od r. 2001

Od septembra 2001 musí byť každé motorové vozidlo zo zákona poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Platí to pre všetky automobily, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a vybrané špeciálne vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje. Žiaľ, na Slovensku to, zdá sa, neplatí pre všetkých. Každé dvadsiate auto nemá platnú PZP a majitelia v prípade zavinenia nehody narobia trampoty nielen sebe, ale aj poškodenej druhej strane.

Okolo vás denne jazdia auta bez PZP

Ak vodič auta bez platnej PZP spôsobí nehodu, škoda je uhradená z poistného garančného fondu. Ten spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) a každoročne evidujú niekoľko tisíc škodových udalostí tohto druhu! No dostať sa k vyplateniu sumy trvá niekedy doslova mesiace. Túto situáciu zažil náš čitateľ a my sa jej v nasledujúcom článku budeme podrobnejšie venovať. Samozrejme, po vyplatení škody poškodenému vymáhajú ľudia z SKP od nezodpovedného vinníka celú výšku plnenia súdnou cestou a cez exekútora.

Napriek tomu, že je na Slovensku registrovaných 3 milióny áut, až 150-tisíc z nich nemá platnú PZP. To je každé dvadsiate auto!

Sumy vyplácané z PZP nie sú vôbec nízke, práve naopak. Už aj malý „ťukanec“ v meste môže finančne stáť tisíce eur. Spomeňte si na obrovské množstvo senzorov a zariadení nachádzajúcich sa pod prednou maskou a nárazníkom moderného automobilu. „Najvyššie poistné plnenie z PZP, ktoré sme v minulom roku vyplatili, bolo vo výške viac ako 40-tisíc eur,“ hovorí Helena Baričová, zástupkyňa riaditeľa Úseku likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z KOMUNÁLNEJ poisťovne.

NEPOUČITEĽNÍ SLOVÁCI. ZA VOLANT SADAJÚ OPITÍ!

NEPOUČITEĽNÍ SLOVÁCI. ZA VOLANT SADAJÚ ...

V stredu 13.9.2017 sa konala zaujímavá tlačová konferencia. Išlo o 6. ročník osvetovej kampane „Deň ...

14. 09. 2017
VODIČI V STÁLE VÄČŠÍCH EXTRÉMOCH? NAHÁŇAČKA V BRATISLAVE S NEHODOU

VODIČI V STÁLE VÄČŠÍCH EXTRÉMOCH? ...

Alebo sa mýlim a je to rovnaké ako aj pred rokmi, len nebolo k dispozícii toľko kamerových záznamov z policajných áut? ...

05. 09. 2017
AUTOMATICKÁ POKUTA ZA STK A EK? ŠTÁT ICH ROZBEHOL VO VEĽKOM

AUTOMATICKÁ POKUTA ZA STK A EK? ŠTÁT ICH ...

Prepadla vám emisná kontrola alebo STK? Od marca 2017 štát spustil automatické pokutovanie za chýbajúce kontroly. Suma ...

07. 09. 2017
PREPLATÍ VÁM PZP ŠKODU NA KOLESE/PODVOZKU, AK VLETÍTE DO VÝTLKU?

PREPLATÍ VÁM PZP ŠKODU NA ...

V dnešnej dobe poistíte takmer všetko. Ako zákazník máte na výber z veľkého množstva poisťovacích subjektov. Stačí ...

16. 01. 2017

Náhodné udalosti kryje havarijné poistenie 

„Podstatou havarijného poistenia – niekedy označovaného aj ako KASKO – je nahradiť škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí, napr. havária, živel, krádež či vandalizmus,“ vysvetľuje H. Baričová. „K najvyššej škode na vozidle hradenej z havarijného poistenia v našej poisťovni došlo minulý rok v dôsledku požiaru. Išlo o sumu 56-tisíc eur.“ Treba si dať pozor na rozsah havarijného poistenia, keďže každá poisťovňa si ho nastavuje sama. Medzi produktmi tak vznikajú značné rozdiely. 

Viete ako postupovať pri dopravnej nehode?

Nepochybujeme, že väčšina našich čitateľov vie, ako riešiť túto nepríjemnú udalosť. Veľa z vás ju osobne zažilo. Opakovanie je matka múdrosti, my si preto najdôležitejšie body v krátkosti zhrnieme.
 
1.  V prvom rade sa uistite, že všetci účastníci nehody sú zdravotne v poriadku. V prípade potreby je nutné poskytnúť prvú pomoc a volať na tel. č. 112. 


2.  Kontaktovať políciu je potrebné, ak sa neviete dohodnúť, kto dopravnú nehodu zavinil, škoda presiahla 3 990 eur alebo ak došlo k zraneniu. 


3.  Vypíšte a podpíšte spolu s druhou zúčastnenou stranou správu o nehode. Poškodený dostane kópiu tlačiva. Vinník je povinný doručiť originál správy svojej poisťovni do 15 dní od nehody.

 

4.  Poškodené vozidlo obhliadne technik poisťovne. Následne preplatí poisťovňa vinníka poistné krytie poškodenému. 

Zdroj: KOMUNÁLNA poisťovňa