Škoda Auto vývoj - emisie

Škoda Auto vývoj - emisie

Škoda chce do roku 2018 minimálne zdvojnásobiť celosvetový predaj. Nové projekty vyžadujú nových expertov. Môžete byť jedným z nich a to nie len v Čechách!

„Škoda pôjde v nasledujúcich rokoch na plný plyn, aby mohla ďalej rásť. V rámci našej Rastovej stratégie musíme realizovať množstvo nových projektov. K tomu potrebujeme vo všetkých oblastiach silnú personálnu podporu. Nové zamestnankyne a noví zamestnanci majú jedinečnú šancu podieľať sa na úspechu podniku,“ zdôraznil Bohdan Wojnar, člen predstavenstva Škoda Auto pre oblasť Riadenia ľudských zdrojov. „Predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie, dobré jazykové znalosti a v ideálnom prípade skúsenosti z automobilového priemyslu. Uchádzačom ponúkame výhody úspešného medzinárodného zamestnávateľa s najvyššou technologickou kompetenciou, rozsiahlymi sociálnymi službami a atraktívnymi pracovnými podmienkami.“Nové miesta vznikajú predovšetkým v súvislosti so zahraničnými projektmi a vývojom nových vozidiel. Hľadajú sa experti pre všetky oblasti podniku: od vývoja cez výrobu až k predaju a marketingu. Okrem iných ide o konštruktérov, expertov pre elektrické pohony, vývojárov podvozkov a agregátov, technológov a projektantov výroby, produktových manažérov, profesionálov predaja a marketingu aj špecialistov nákupu a IT.

Škoda Auto vývoj - svetlá

Škoda Auto vývoj - svetlá

Škoda v minulých rokoch pravidelne prijímala nových pracovníkov. Každoročne prichádzajú do oblasti výroby absolventi vlastného podnikového učilišťa alebo spolupracujúcich učňovských škôl. Okrem toho firma od sprevádzkovania nového Technologického centra v Mladej Boleslavi pred dvoma rokmi, ponúkla uplatnenie množstvu ďalších automobilových expertov.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 7 obrázkov