Areál Masarykovho okruhu vrátane závodnej dráhy, polygónu a hotela GRID prevzal nový majiteľ. Spoločnosť SHAKAI podnikateľa a investora Karola Hubáčka plánuje zachovať súčasné aktivity v areáli a jeho ďalší rozvoj. Karol Hubáček areál vrátane pozemkov kúpil od spoločnosti A.B.R. HOLDING a.s. a od Karola Abrahama, ktorý areál kontroloval od roku 2005. Sumu transakcie podnikatelia nezverejnili.

Verím, že náš príchod dá areálu brnianskeho automotodrómu nový impulz v jeho ďalšom rozvoji,“ hovorí Karol Hubáček a ubezpečuje, že na každodennom fungovaní okruhu sa nič nemení: „Dohodnuté a oznámené akcie aj prenájmy sú samozrejme platné. Naším cieľom je ďalej rozvíjať aktivity na polygóne, posilniť segment firemných akcií a zároveň ďalej vytvárať príležitosti, kedy sa okruh otvorí pre verejnosť – a nielen tú motoristickú.“

Karol Hubáček má bohaté skúsenosti so strategickými investíciami. Je majiteľom areálu bývalého závodu Vítkovice Heavy Machinery v Ostrave. V podnikaní sa okrem iného v spolupráci so spoločnosťou Accolade zameriava na investičné príležitosti v oblasti priemyselných parkov a areálov. Dlhodobo spolupracuje aj so skupinou CREDITAS, ktorá patrí jeho bratrancovi miliardárovi Pavlovi Hubáčkovi.

Som rada, že Karol Hubáček má vzťah k motoristickému športu a zároveň vníma hodnotu, akú Masarykov okruh predstavuje. Nielen z hľadiska majetku, ale aj ako symbol Brna a motoristickej histórie celého Česka,“ uviedla predsedníčka predstavenstva Ivana Ulmanová.

Akvizícia areálu Karolom Hubáčkom je výsledkom niekoľkomesačného procesu. V súčasnej dobe nový majiteľ kontroluje celý areál vrátane spoločností, ktoré v ňom hospodária. „Treba poďakovať Karolovi Abrahamovi, ktorý okruh prevádzkoval takmer dvadsať rokov a viedol ho cez viaceré krízy,“ uviedol Karol Hubáček.

„S Karolom Hubáčkom prichádza do areálu silný investor, ktorý má víziu, ako ho rozvíjať,“ komentuje doterajší majiteľ Masarykovho okruhu. „Od roku 2016 sme sa sústredili na rozvoj ďalších aktivít v areáli, či už to bol hotel alebo polygón. Tie dnes predstavujú významnú časť jeho života. Verím, že v nastavenom smeru sa bude okruh rozvíjať aj ďalej, a zároveň zostane jednou z najprestížnejších závodných tratí v strednej Európe,“ doplnil Abraham.

zdroj: roadracing.sk