TDC a smrteľná nehoda v Levoči

Na základe stanoviska SAMŠ (Slovenská asociácia motoršportu), tu nastal problém vo viacerých rovinách. Tú najzákladnejšiu pomenujem „oficiálne stanovisko“ ku nehode na Levoči. SAMŠ od organizátorov doteraz očakáva správu o nehode. K tomu treba otvorene napísať, že oficiálne stanovisko nebolo možné vydať, a nie je to možné doteraz. Nakoľko na také vyjadrenie sú oprávnené jedine orgány vyšetrujúce dopravnú nehodu. Po šetrení dostala dotknutá rodina kompletnú správu, ktorú však nebolo v žiadnom prípade vhodné zverejňovať.


Stanovisko, že nehoda bola zapríčinená chybou vodiča, je dodnes jediným, ktoré je možné vyhlásiť. Automobilový šport je disciplína náročná fyzicky, psychicky, a samozrejme finančne. Tlak sponzorov, ktorý je už aj súčasťou amatérskych podujatí, vytvára napnuté situácie pre každého jazdca. Určite aj to v nemalej miere prispelo ku nešťastiu, ktoré sa stalo.


To však neznamená, že sa nedá ísť ďalej. Samozrejme, bezpečnosť jazdcov je veľmi dôležitá. Vlastne nič dôležitejšie nie je. Tá bola v tomto prípade podcenená. Minimálne zo strany jazdca. Ťažko pripisovať vinu organizátorom za to, že povolili autá bez bezpečnostného rámu, ktorý by v tomto konkrétnom prípade aj tak nijako nepomohol. Áno, sú možnosti, že auto by sa správalo inak, ale tých premenných je veľmi veľa, ako pri každej nehode. Kdekoľvek, nie len na pretekoch amatérov.

Aký je dôvod na to, aby FIA, teda jej odnož SAMŠ - organizácia pre LICENCOVANÝCH jazdcov, rozhodovala o amatérskych podujatiach?

SAMŠ na tému amatéri a ich výbava


Stanovisko SAMŠ ku organizácii týchto pretekov sa od tejto udalosti zásadne zmenilo. Momentálny stav je veľmi napnutý, a vzťahy medzi organizátormi amatérskych pretekov a organizáciou, ktorá reprezentuje FIA Paríž v SR, sú dosť vyhrotené. Trecích plôch je, samozrejme, viac. Ako jedno z veľmi dôležitých kritérií na podmienečné schválenie pretekov do vrchu, je podmienka bezpečnostného rámu v aute. Poukazujúc na udalosť opísanú vyššie, stále argumentujú bezpečnosťou, respektíve nebezpečnosťou používania áut bez bezpečnostného rámu.

Ruku na srdce. Amatérsky motoršport je určite súčasťou liahní budúcich licencovaných jazdcov, a teda je z pohľadu nezaujatých nezmyslom, túto základňu rozhodnutiami o neschválení pretekov uvedených v kalendári ktoréhokoľvek zo seriálov rozbíjať. Je nepochybne faktom, že rám v aute je jednou z dôležitých súčastí motošportu a je naozaj o bezpečnosti. Lenže tu sa cesta za pretekaním nekončí. Sedačka, homologovaná, aj keď s neplatnou, maximálne 5 ročnou lehotou po účinnosti homologizácie, homologovaná kombinéza, rovnako prilba, rukavice, bezpečnostná nádrž v aute a mnoho iných, nepochybne dôležitých detailov. Áno, všetko má svoje opodstatnenie... Ale v amatérskom športe? Výbava jazdca a auta na pretekanie sa v tom momente pohybuje vo finančných sférach, ktoré zväčša aj ten najtalentovanejší jazdec nedokáže bez pomoci sponzorov, či finančného zázemia utiahnuť. Navyše, nikde nie je vopred jasné, že auto ako také bude schválené kritériami technických komisárov, ktoré sú postavené predsa len inak, ako pri amatérskom podujatí. K tomu už len dodám, že licencia a športový preukaz auta tiež stoja nejaké financie. Názor, k čomu to vedie, si každý iste utvorí sám...