Na startu bude kompletní špička seriálu v čele s vítězem úvodního závodu v Násedlovicích Martinem Šípkem. Ten poprvé na Slovensku představí špičkový sportovní prototyp Lucchini P3-95M

Administrativní a technické přejímky začínají v pátek od 16,00 hodin a končí v 21,00 hodin. Jezdci, kteří se dosud v letošní sezóně přejímek nezúčastnili, musí tak již učinit v pátek. Dále jsou administrativní přejímky v sobotu i neděli od 6,00 do 7,00 hodin. Veškeré informace o tomto závodě či celém KW Berg-Trophy, naleznete na webových stránkách www.berg-trophy.cz. Kontaktní osobou pro tento závod je pan Roman Mikušiak (+421905484196).