Sledujte tu cenu! Jedno auto na celý deň jazdenia s permanentne otvoreným výjazdom z boxu stojí len 160 €. Keď na to isté štartovné číslo registrujete aj druhé auto, bude to len za ďalších neuveriteľných 30 €! Keď si to dáte po bratsky na polovicu, každý z vás môže plné 4 hodiny jazdenia absolvovať len za 95 €! Chápete? Lacnejšie jazdenie na SlovakiaRingu už asi neexistuje.

Za normálnych okolností totiž stojí voľná polhodina počas jázd verejnosti skvelých 30 €. Hodinka teda stojí 60 € - čo je stále naozaj skvelá cena. A teraz si zrátajte, koľko to je pri dvoch autách na jedno štartovné číslo. Mne to vychádza na necelých 24 € za hodinu. Neskutočné!

Online registrácia na akciu je už ukončená. Ak ste sa pre akýkoľvek dôvod doposiaľ nemohli registrovať, no určite chcete ísť jazdiť, chalani z Racing Wheels Day majú ešte 10 voľných miest. Určite to však nenechávajte na poslednú chvíľu, ale kontaktujte sa s nimi čo najskôr, aby ste si mohli svoje miesto na trati rezervovať.

14. JAPGARAGE Racing Wheels Day 2015 SlovakiaRing

Sledujte ten cenník 14. JAPGARAGE Racing Wheels Day

• 1 auto s 1 jazdcom na celý deň - 8h jazdenia: 160 €
• 2. auto s tým istým štartovným číslom a ďalším jazdcom:    30 €
• ďalší jazdec k registrovanému autu (administratívny poplatok, školenie): 10 €        
• box (elektrina, voda, WC): 100 €

Doplatok za ďalšieho jazdca alebo druhé auto môže byť uhradený v hotovosti na akcii. Pre týchto jazdcov platia rovnaké pravidlá a podmienky ako pre registrovaného jazdca s autom. Počet jazdcov pre jedno auto nie je obmedzený.

14. JAPGARAGE Racing Wheels Day 2015 SlovakiaRing

PROGRAM:

od 07:00 -         Registrácia
07:50 - 08:00    Rozprava
08:00 - 12:00    Voľné jazdy 
12:00 - 13:00    Obed
13:00 - 13:30    Voľné jazdy
13:30 - 13:50    RACE 1
13:50 - 14:10    RACE 2
14:10 - 14:30    RACE 3
14:30 - 17:00    

Voľné jazdy
RACE - preteky s pevným štartom na 3 ostré kolá - 1 kolo zavádzacie, pevný štart, 1 dojazdové kolo pre chladenie a návrat do boxu. Pravidlá, podmienky a signalizácia (povinnosť si riadne pred jazdou prečítať!). Spoločnosti, ktoré majú záujem uskutočňovať svoje vlastné Race Taxi na tejto akcii prosíme, aby nás vopred kontaktovali. Budú Vám oznámené podmienky pre túto službu.
 

Vstup pre návštevníkov bez auta a jazdcov s autami je voľný.
Parkovné v areáli Slovakiaringu pre ostané vozidlá je 3,- €. 
Pre kluby vyhradíme podľa možností potrebný počet miest vedľa seba.