Normálne by ste za toto vstupné dostali k dispozícii 5 polhodín. Teraz v nedeľu to však s malými prestávkami, ktoré si zväčša zvolíte sami, bude prakticky rovných 8 hodín! To všetko pod záštitou BeautyCar Detail.

K dispozícii je menej než 20 miest. Keď sa minú, nebude možné prihlásiť sa ani priamo na akcii. Maximálny počet áut je pre akciu BeautyCar RW Day 16 prísne obmedzený. Tu zásadne platí, kto zaváha - veď viete čo... :)

CENNÍK akcie je nasledovný:

• jedno auto s jedným jazdcom na celý deň - 8h jazdenia: 160 €
• druhé auto s tým istým štartovným číslom a ďalším jazdcom: 30 €
• ďalší jazdec k registrovanému autu (admin. poplatok, školenie): 10 €        
• box (elektrika, voda, WC): 100 €

Doplatok za ďalšieho jazdca alebo druhé auto môže byť uhradený v hotovosti na akcii. Pre týchto jazdcov platia rovnaké pravidlá a podmienky ako pre registrovaného jazdca s autom. 

Počet jazdcov pre jedno auto nie je obmedzený.

Pri registrácii je nutné zaplatiť štartovné v rovnaký deň. Inak bude rezervácia zrušená!

PROGRAM akcie:

od 07:00           Registrácia
07:50 - 08:00    Rozprava
08:00 - 12:00    Voľné jazdy 
12:00 - 13:00    Obed
12:15 - 12:30    Prehliadka okruhu (max. rýchlosť 60km/h)
13:00 - 13:30    Voľné jazdy
13:30 - 13:50    RACE 1
13:50 - 14:10    RACE 2
14:10 - 14:30    RACE 3
14:30 - 17:00    

Voľné jazdy
RACE - preteky s pevným štartom na 3 ostré kolá - 1 kolo zavádzacie, pevný štart, 1 dojazdové kolo pre chladenie a návrat do boxu. Vstup pre návštevníkov bez auta a jazdcov s autami je voľný. Parkovné v areáli Slovakiaringu pre ostatné vozidlá je 3,- €.