Rozumieme, že bez štátnych stimulov sa zmeny neudejú. Najmä ak sa bavíme o používaní elektromobilov, ktorých ceny presahujú reálne možnosti väčšiny obyvateľstva Slovenska. Práve preto vznikol Akčný plán elektromobility v Slovenskej republike – dokument obsahujúci 15 konkrétnych opatrení a definujúci postupnosť krokov vedúcich k „čistejšej“ mobilite Slovákov. Niektoré kroky dejúce sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR však v slovenskej realite vyznievajú prinajmenšom zvláštne. Jedným z kontroverzne vnímaných rozhodnutí je ďalšia vlna tzv. „šrotovného“, vďaka ktorému dostanú štátnu pomoc klienti, ktorí si kúpia drahý elektromobil, či plug-in hybrid (max. výkon 150 kW/204 k, max. výška dotácie je 10 000 eur). Ak pritom nechajú ekologicky zlikvidovať svoje staré auto, pozitívne to ovplyvní výšku dotácie. Že to nebudú bežní občania, ale skôr bohatšia firemná klientela, je už dnes každému jasné. Ceny elektrických alebo inak „elektrifikovaných“ áut sú totiž mimo reálnych možností bežných občanov. Len pre úplnosť, na dotáciu majú nárok nielen fyzické osoby, ale aj firmy, obce, samosprávne celky, či rôzne inštitúcie. Je preto dosť možné, že namiesto bežných motoristov bude za „štátne“ nakoniec nakupovať skôr úzka skupinka firiem, ktorým tak všetci zaplatíme nejaký ten imidžový elektromobil v autoparku. Dotáciu totiž štát vyplatí až po nákupe elektromobilu a predložení všetkých potrebných dokladov.

Znova opakujeme, myšlienka je to ušľachtilá, v konečnom dôsledku však na úkor peňazí nás všetkých prinesie finančný úžitok len úzkej skupinke dobre situovaných ľudí.

Riešenie?

Čo tak radšej výraznejšie podporiť elektrifikáciu hromadnej autobusovej dopravy, komunálnej dopravy, či povedzme mobilných služieb pre občanov? Prečo sa vyčleňuje celých 5 mil. eur na nákupy elektromobilov, ale len 1 mil. na výstavbu infraštruktúry? Áno, nejako sa začať musí a pokrokové riešenia sa historicky vždy presadili len vďaka tomu, že za ne boli ochotní zaplatiť bohatí ľudia, no ak sa tak deje z peňazí chudobných, nie je to v súlade s kostolným poriadkom. Najmä ak sa pritom tento záujem skrýva za nálepku „verejného blaha“.

Počet registrovaných „ekologických“ vozidiel v SR (k 31.12.2018)

 
- Elektromobily (kat. M1) – 951 ks
- Plug-in hybridné vozidlá (kat. M1) – 619 ks
- Elektromobily (kat. N1) – 74 ks

Akčný plán rozvoja elektromobility SR obsahuje:

 
- Dotácie na nákup elektromobilov a Plug-in hybridov
- Dotácie na výstavbu nabíjacích staníc
- Zjednodušenie procesu výstavby nabíjacích staníc
- Odpisovanie v účtovníctve len dva roky (elektromobily, nabíjacie stanice)
- Povinné budovanie nabíjacích staníc pri nových parkovacích miestach
- Vytvorenie nízkoemisných zón
- Špeciálne farebné EČ pre elektromobily
- Možnosť používať BUS-pruhy elektromobilmi
- Podpora výskumu a inovácií
- Prispôsobenie pracovnej sily pre potreby elektromobility
- Informačná kampaň
- Tlak na „zelené“ verejné obstarávanie
- Podpora elektromobility v podmienkach SR
- Vytvorenie právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobility