Premávku na križovatkách, špeciálne vo veľkých mestách s viacerými pruhmi a semaformi najviac "zdržujú" tí, ktorí odbočujú vľavo. Pre tieto autá musia byť urobené samostatné jazdné pruhy, ktoré križovatku rozširujú a tiež samostatný interval na semaforoch. Poviete si, riešením je kruhový objazd. To je pravda, na mnohých zastavaných miestach však už nemôže byť použitý dostatočne veľký. Odborníci na dopravu sa preto dlhšie zaoberali touto problematikou. Nové riešenie pre mimoúrovňové križovatky na diaľnice nazvali križovatka deleného diamantu. Táto križovatka má autá v protismere.

Riešenie obrátenia dopravy v mieste pripojenia na diaľnicu alebo na obchvat do protismeru zásadne znižuje kritické body kríženia a možného stretu dopravy. Navyše zásadne skráti aj čakanie na semaforoch. V USA preto začínajú nahrádzať klasické mimoúrovňové križovatky v tvare diamantu za križovatky v tvare deleného diamantu - Diverging Diamont Interchange. Vďaka tomu autá, ktoré chcú odbočiť doľava, nemusia ísť krížom cez protiidúcu premávku. Na semaforoch nemusí byť samostatný interval na odbočovanie doľava, a premávka je plynulejšia. V prezentačnom videu konštruktéri tvrdia, že zásadne zmenšili počet konfliktných bodov, kde sa premávka križuje, spája alebo rozdeľuje z 26 na 14. Riziko nehody tak kleslo o 50 %. V USA už takých križovatiek použili viacero. Prvú použili ešte v roku 2009 v štáte Missouri. Za 8 rokov takých postavili už viac než 60. Čo na to poviete?