Pomalý vodič = opatrný vodič? Rýchly vodič = agresívny vodič? Toto určite neplatí! 

Tak ako v iných oblastiach, tak aj v doprave vznikajú konflikty často nejakou zámienkou. Zvyčajne ide o domnelé porušenie pravidiel cestnej premávky (ktorého agresor nemusí byť ani súčasťou), vynucovanie si svojej pravdy, alebo nadraďovanie sa nad iných... Kto veľa jazdí, debila na ceste stretne pravidelne. Agresívny debil je však ako vírus. Množí sa veľmi rýchlo. Pojem debil v tomto kontexte je myslený z psychologického hľadiska, nie ako hanlivé slovo. 

STRETLI STE SA S AGRESOROM NA CESTE?
 • Áno, vybrzďoval, vytláčal ma z cesty ( 47% )

   

 • Áno, zaútočil na mňa fyzicky ( 6% )

   

 • Áno, došlo len k slovnej výmene ( 30% )

   

 • Poznám to len z videí ( 13% )

   

 • Nie, nepoznám to, nikdy som to nevidel a ani nezažil ( 4% )

   

Odpovedalo 191 ľudí  

K vyvolaniu konfliktu netreba veľa. Problémy vznikajú zvyčajne laicky povedané pri tzv. vynucovaniu prednosti. Sú to situácie pri spájaní jazdných pruhov, na križovatkách, alebo pri predbiehaní. Čo je podnet k vyvolaniu konfliktu? Obyčajné blbé zatrúbenie alebo zablikanie na iného, ktorý zvyčajne nejazdí v súlade s predpismi. Veď predsa na to sú klaksón a svetelná húkačka nie? Nimi máte legálne a slušne na ceste upozorniť, že vás obmedzil, poprípade ohrozil...

Pomaly sa to však, žiaľ, stáva národný šport. Ego je vysoké, doba rýchla,  tak si človek povie, prečo iného nepreškoliť "ručne-stručne"? 

Agresívny a bezohľadný vodič nie je to isté. V čom je rozdiel?

Pojem agresívneho či bezohľadného vodiča by ste v našom právnom poriadku nenašli. Pojmy agresívny a bezohľadný vodič určite nie sú to isté! Agresívny vodič koná tak, že sa snaží niekomu ublížiť, napríklad prudkým pribrzdením po predídení iného vozidla. Vedeli ste ale, že okrem takejto aktívnej agresivity pozná psychológia aj agresivitu pasívnu? Tá sa prejavuje snahou pasívneho agresora o potrestanie rýchleho vodiča tým, že za žiadnu cenu neuvoľní ľavý jazdný pruh a dokonca ešte pribrzdí. 

Bezohľadný vodič je taký, ktorý nemá v úmysle nikoho ohrozovať ani trestať. Bezohľadnosť sa prejavuje predovšetkým konaním, ako je napr. jazda na oranžovú, nespomalenie na priechode pre chodcov, predbiehanie cez plnú čiaru, snaha predísť kolónu sprava alebo vynútenie si zaradenie do jazdného pruhu.

Akými vlastnosťami disponuje tzv. rizikový vodič, ku ktorému patrí aj poddruh agresívneho alebo bezohľadného vodiča? Disponuje predovšetkým vlastnosťami, medzi ktoré patrí svojráznosť, egocentrickosť, dynamickosť, emotívnosť, ale na druhej strane ho sprevádza aj narušené sebahodnotenie a tiež aj agresivita. Tú v sebe vo väčšej či menšej miere máme všetci. Tá sa však dá ovládať! 

Rizikovosť v doprave sa prejavuje predovšetkým:

 • permanentným nedodržiavaním bezpečnej vzdialenosti;
 • predchádzaním sprava, zbytočné zmeny jazdných pruhov bez smerovky (myšičky) a i.;
 • jazdenie v ľavom pruhu a bránenie ostatným v predchádzaní (pasívna agresivita);
 • zbytočné „vyblikávanie“ a vytrubovanie“;
 • priama agresivita vo forme gestikulácie alebo verbálnych útokov, až po čoraz bežnejšie fyzické útoky. 

Ako z tejto situácie von? 

Jednoznačne vždy volajte na linku 158. Situáciu hodnoverne opíšte. Pýtate sa prečo? Lebo je rozdiel, či ide o vyššie spomenutých agresívnych, alebo bezohľadných vodičov. Tiež je rozdiel, či vás ohrozil alebo obmedzil iba raz a medzičasom sa stratil, alebo tento "útok" na vás alebo ostatných trvá dlhšiu dobu, alebo stále, aj počas toho ako komunikujete s policajtami. Na základe toho sa vie policajt na linke zariadiť, či dá vozidlo len do pozornosti hliadkam, alebo vyšle hliadky na priame preverenie daného incidentu. Samozrejme, ak útok pominul, máte právo ísť podať oznámenie na políciu, ideálne aj s kamerovým záznamom. 

Ak vám niekto vystúpi a vy sa cítite ohrozený, útok neviete odvrátiť, tak sa radšej zamknite. Komunikujte ideálne cez zatvorené, alebo len minimálne otvorené okno. Nikdy okno nesťahujte. Môžete dostať jednu, alebo aj viac vzduchom chladených. Kým sa spamätáte, útočník bude dávno preč...

Pozor, niektoré situácie nemusia mať s agresivitou nič spoločné

Záver je tak trochu mimo témy. Sú to situácie, ktoré s prejavmi agresivity nemusia mať nič spoločné, a aj napriek tomu môže dôjsť k zámene. Ak niekto na vás trúbi, bliká, bez toho, aby sa niečo pred tým stalo, môže to byť jednoducho tým, že niečo nie je v poriadku. Môžete mať napr. defekt, niečo vám z auta tečie, alebo odpadlo, poprípade ste spôsobili nehodu a ani o tom neviete (rozbité čelné sklo od kameňa a pod...). Postupujte však tiež opatrne. Spoznáte to na správaní toho druhého, keď vystúpi, alebo podľa toho, ako sa s ním bavíte a podobne.

Ak však ide o pofidérnu osádku (rumunskí cigáni na autách s nemeckými značkami a pod...), vtedy volajte na 158 a čakajte na príchod hliadky.