Pri ťahaní aspoň 3x viac premýšľajte a 3x viac predvídajte.

Téme ako ťahať sme venovali samostatné články, či dokonca pripravili aj samotné video. V niektorých pravidlách sme sa zhodli, v iných sme mali rozdielne názory. Nevravím, že to je jedno. Myslieť na možné nebezpečenstvo je nutnosť. A ťahanie veruže nebezpečné je. Že neveríte? Pozrite si priložené.

Ako a kam lano o auto uviazať? Ideálne na miesto, kde to udal výrobca. Pri starších autách si dajte pozor na vekom oslabené miesta. Ak je zjavné, že je ťažné oko alebo okolie tohto miesta oslabené, radšej ťahanie neriskujte a auto naložte na odťahovku. V núdzových prípadoch môžete výnimočne lano priviazať aj inde, na rameno, ale fakt len núdzovo. A dobre si premyslite, či do toho pôjdete. Prípadne zvyknuté škody PZP nekryje.   

Čo o bežnom ťahaní vraví legislatíva? 

 • Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h.
 • Ťahať sa smie auto len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; toto sa vzťahuje aj na vodiča ťahajúceho vozidla. Obaja vodiči si musia dohodnúť pravidlá dorozumievania sa. Väčšinou sa to robí blikaním svetiel.
 • Pri poruche osvetlenia musia byť na ťahanom aute za zníženej viditeľnosti rozsvietené svetlá na strane k stredu vozovky -  vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom. Tieto svetlá musia byť dobre viditeľné a nesmú byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu.
 • Ťahanie viacerých áut alebo ťahanie auta s prívesom je zakázané; smie sa však ťahať motorové vozidlo s návesom. Za autom s prívesom sa nesmie ťahať iné auto. Motorové vozidlo ťahané pomocou osobitného zariadenia, autobus a trolejbus sa smú ťahať len bez prepravovaných osôb; nákladný automobil sa smie ťahať len bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie ťahať ani použiť ako vlečné vozidlo.
 • Pri ťahaní auta musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.

Dilema, ako upozorniť ostatných vodičov, že idete v "súprave", je veľká. Niektorí sú zástancami neblikania výstražnými smerovkami u vlečeného auta, iní prívrženci. Odpovedzte v ankete, kam sa radíte vy. 

AKO BY STE OZNAČILI ŤAHANÉ AUTO?
 • Výstražnou funkciou smerových svetiel ( 79% )

   

 • Umiestnením výstražného trojuholníka na zadnú časť auta ( 21% )

   

Odpovedalo 424 ľudí