Spoločnosť Tispol, hlavný organizátor, zverejnil výsledky akcie bezprostredne po jej konaní. Až do dnešného dňa sme sa nedozvedeli, ako sa 19. septembra na cestách darilo vodičom na Slovensku. Organizátori nedostali od našich úradov žiadne informácie. Tak sme to skúsili zistiť my. Bohužiaľ, do uzávierky článku ani nám neprišla žiadna odpoveď... Ostali sme tak jedinou krajinou, ktorá o sebe nedala v tomto projekte vedieť. Trošku hanba, nemyslíte si?

Európska komisárka pre dopravu Violeta Bulc povedala: „Musíme zvýšiť úsilie o dosiahnutie bezúmrtnosti na cestách. Musíme využiť kombináciu, ktorá bude spočívať vo zvýšení povedomia účastníkov cestnej premávky s účinnými opatreniami zamedzujúcimi vznik tragických dopravných nehôd.“

Generálna sekretárka Tispol-u Ruth Purdie komentovala: „Tohtoročný výsledok, zhruba 50 mŕtvych na cestách je akceptovateľný. Denný priemer sa pohybuje zhruba na úrovní 70 mŕtvych. S každou jednou nehodou ide ruka v ruke aj veľká tragédia pre rodinu a blízkych. To sa môže koniec koncov prejaviť aj ako neželaný ekonomický dôsledok. Preto my, či už ako politici, alebo ako policajní dôstojníci, ale aj ako obyčajní účastníci cestnej premávky, musíme prevziať zodpovednosť za bezpečnosť na cestách, či už vlastnú, alebo cudziu. Je to jednoduchý krok, ktorý smeruje k individuálnej zodpovednosti, čo by malo za následok významné a trvalé zníženie úmrtnosti na cestách. Mali by sme byť hrdí na naše úsilie pri zvyšovaní povedomia o bezpečnosti na cestách prostredníctvom Projektu EDWARD. Údaje z médií svedčia o tom, že Projekt Edward prerástol oblasť dopravy... Neexistuje jediné riešenie na zvýšenie bezpečnosti. Musíme hľadať nové myšlienky, nových partnerov a nové technológie. Predovšetkým však musia pracovať všetky subjekty spoločne. Pevne veríme, že ak každý účastník cestnej premávky spraví malé zmeny znamenajúce zníženie rizika, potom spoločne môžeme spraviť veľké zlepšenia, a tak znížiť počet ľudí, ktorí na cestách umierajú.“ 

Rakúsko 1

Bulharsko 0

Belgicko 0

Chorvátsko 0

Cyprus 0

Česká republika 6

Dánsko 0

Estónsko 0

Francúzsko 3

Grécko 1

Nemecko 11

Holandsko 4

Maďarsko 0

Lotyšsko 0

Luxembursko 0

Taliansko 7

Malta 0

Írsko 0

Nórsko 0

Fínsko 0

Litva 0

Portugalsko 1

Španielsko 2

Srbsko 0

Slovensko - nedodané

Rumunsko 6

Švajčiarsko 0

Veľká Británia 1

Poľsko 4

Slovinsko 1

Švédsko 0

Doplnenie k 13.11.2018 

Podarilo sa nám získať výsledky nehodovosti v daný deň na Slovensku. Celkovo na našich cestách zomreli 2 osoby. Mimochodom to je rovnaký počet, ako rok pred tým. Nehôd však pribudlo. Presne o tri kusy.  Ťažkých zranení bolo len o jednu osobu viac. Naopak ľahkých o 7 menej.. Výsledky neboli Tispol-u dodané preto, lebo Slovensko už nie je niekoľko mesiacov členom.

FOTO: FB Polícia SR