Čistenie laserom

Ako to funguje?

Ako to funguje v praxi uvidíte najlepšie na priložených videách. Fyzikálny princíp je však nasledovný. Výkonný pulzný laser zohreje odstraňovanú povrchovú vrstvu, ktorá má iné vlastnosti ako čistený materiál. Tá následne sublimuje, čiže zmení svoje skupenstvo na plynné, či dokonca na plazmu. Tento "odpad" prístroj okamžite odsáva. Povrch čisteného materiálu potom zostáva čistý odmastený a pripravený na ďalšie operácie. Parametre lasera je možné prispôsobiť pre rôzne materiály.

Najčastejšie používané lasery sú TEA CO2, vláknové a Nd:YAG, pričom TEA CO2 lasery majú vlnovú dĺžku 9,6μm až 10,6μm a vláknové a Nd:YAG okolo 1 060 až 1 080 nm. Prístroje na laserové čistenie majú pritom rôznu podobu od prenosných v podobe väčšieho batohu až po stolné a robotické.

Zdroj: autoforum, lascam, lao