Pri výmene starého filtra pevných častíc za nový kus je nevyhnutné skontrolovať všetky tieto snímače. V opačnom prípade hrozí, že na základe nesprávnych hodnôt nebude riadiaca jednotka korektne spúšťať regeneráciu DPF filtra. Tým pádom môže dôjsť k jeho veľmi rýchlemu upchatiu.

Dosť často sa stáva aj to, že turbo je natoľko poškodené, že hádže do priestoru dpf filtra naftu (prípadne aj olej hlavne pri jeho zvýšenej hladine). Pokiaľ dochádza k tomuto javu, tak vám hrozí taktiež okamžité upchatie nového dpf filtra.

Okrem toho treba pri výmene DPF filtra myslieť vždy na to, že je to výrobok, ktorý je určený na odbornú montáž. Je nevyhnutné dodržiavať návod na montáž filtra pevných častíc doporučený predajcom alebo výrobcom. Nikdy nestačí vymeniť kus železa t.j. starý filter za nový, ale je nutné vždy v riadiacej jednotke znulovať starý DPF filter. Tak aby vozidlo vedelo, že sa tam nachádza nový kus.

Výmena DPF filtra musí byť kompletná a odborná. Inak hrozí opätovné upchatie.

Vo všetkých prípadoch je nutné dodržiavať všetky tieto rady. Inak vám hrozí okamžité upchatie nového filtra pevných častíc. V prípade, že tieto postupy nedodržíte, reklamácia filtra nebude jednoduchá.

Nezabúdajte teda v prvom rade identifikovať poruchu/príčinu upchatia DPF filtra. Skontrolujte všetky snímače na telese dpf filtra, funkčnosť egr ventilu, taktiež odporúčam výmenu lambda sondy, dôslednú kontrolu turba a hladiny oleja. A záverom len toľko, aby ste nezabudli znulovať starý dpf filter v riadiacej jednotke. Pokiaľ nedodržíte všetky tieto rady hrozí okamžité upchatie nového kusu.