Nie je žiadne tajomstvo, že výroba batérií je náročná na energiu. Rovnako ťažba nerastných surovín, z ktorých sa jednotlivé zložky batérie získavajú, sú priamo spojené s porušovaním ľudských práv. Najkritickejšia je azda detská práca. Čo tým myslí Amnesty? 

„Elektromobily sú kľúčové pre odklon automobilového priemyslu z fosílnych palív. Avšak v súčasnej dobe nie sú vôbec etické, ako by sme mali podľa slov niektorých automobiliek veriť,“ vyslovila Amnesty International na  Nordic Electric Vehicle Summit v Osle.

Batérie sa poväčšine vyrábajú v Číne, Južnej Kórei a v Japonsku. Tieto krajiny využívajú na výrobu samotnej elektrickej energie v značnom rozsahu uhlie alebo iné fosílne palivá. 

Automobilky po celom svete investujú miliardy do zvyšovania produkcie elektromobilov. Povedzme len nemecký gigant VW tvrdí, že z aktuálnej produkcie 40-tisíc elektromobilov ročne to bude v r. 2025 až 3 milióny. 

Čo chce Amnesty International dosiahnuť v horizonte 5 rokov? Ak si to rozoberieme na drobné, žiada výrobcov, aby sa zamerali na 3 oblasti:

Extrakcia – mapovanie dodávateľských reťazcov kľúčových minerálov, pričom je nutná identifikácia. Zároveň chcú, aby sa riešili dôsledky ovplyvňujúce ľudské práva, a tiež vyzývajú na zákaz komerčnej ťažby z hlbokého dna morí a oceánov. 

Výroba – vyžadujú zverejnenie uhlíkových stôp, presadzovanie práva na prácu, zdravie, rovnosť a nediskrimináciu. 

Recyklácia – vyžadujú, aby boli výrobky navrhnuté a vyrábané tak, aby sa optimalizoval ich potenciál na opätovne použitie a aby sa ukladali tvrdé sankcie za odpad, s ktorým súvisí napr. nezákonný alebo nebezpečný vývoz batérií. 

Foto: Shutterstock 

Zdroj: Cleantechnica.com