Ochrana dospelých

Za ochranu dospelých si veľké elektrické SUV odnáša 91 %. Pri náraze s prekrytím si známku adekvátne pripísal trup pasažiera, vodiča a vodičova ľavá noha. Pri čelnom náraze bez prekrytia to bolo rovnako okrem vodičovej nohy. Zvyšné časti tela boli v zelených hodnotách.

Ochrana detí

V tejto kategórii si Audi e-Tron pripísalo 85 %. Obe figuríny, 10-ročného aj 6-ročného dieťaťa, zaznamenali najmenšie možné poranenie, okrem krku staršej figuríny pri čelnom náraze.

Ochrana chodcov

Táto kategória býva problémom pre vyššie autá. Audi e-tron v nej získalo 71 %. Problémom je hrana prednej kapoty okrem strednej časti a opäť A-stĺpiky so spodnou hranou čelného okna.

Asistenčné systémy

Systém núdzového brzdenia fungoval dobre pre nižších aj vyšších rýchlostiach, rozpoznával chodcov aj cyklistov. Systém dokázal vo väčšine prípadov nehode úplne zabrániť. Celkovo za túto kategóriu je to 76 %.