Letný tábor Automobilová JUNIOR Akadémia 2019 (AJA) otvoril tento rok svoje brány 8. júla v Bratislave a 19. augusta v Trnave. Deti sa v ňom zábavnou formou zoznámia so základnými princípmi výroby automobilov, na exkurziách priamo vo výrobných závodoch si všetko pozrú naživo, absolvujú mnoho zábavných hier a experimentov, loďou absolvujú plavbu z Devína do centra Bratislavy. Chýbať samozrejme nemôže ani osobná návšteva Slovakia Ringu.

Byť pripravení

Slovensko sa musí pripraviť na prichádzajúce zmeny v technológiách nielen vo výrobe, ale aj vo výučbe technických smerov. “Nové trendy si vyžadujú stále vyšší stupeň automatizácie, nové aditívne technológie, nové konštrukčné materiály a nové druhy palív a princípy pohonu motorov,” zhodnotil vývoj automobilového priemyslu dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 6 obrázkov

“Účastníkov AJA motivujeme v prvom rade rôznymi fyzikálnymi princípmi a technickými hrami, na ktoré chceme upútať mladých ľudí. Sú to rôzne vynálezy, fyzikálne princípy a funkčné modely,” hovorí ďalej o programe tábora Šooš. Podľa neho potrebuje automobilový priemysel na Slovensku až dvojnásobne viac vyškolených pracovníkov. Aj vďaka projektu AJA sme na ceste k zlepšeniu.