Hlboká poklona

Rozhodol sa pre koncepciu V10. Krátky prieskum ukázal, že veľa info na nete o tom, ako taký motor skonštruovať niet. Podarilo sa mu však prísť na poradie zapaľovania valcov a tiež to, že uhol rozovretia valcov v tomto prípade by mal byť 72°, aby to súhlasilo s uhlami kľukovky. Ako uvádza, Dodge Viper má síce 90° uhol, ale nepravidelné uhly poradia zapaľovania zmesi vo valcoch. Niektoré motory majú 90° uhly rozovretia valcov a 18° posunutie zubov na kľuke. Tvorca sa však rozhodol, že jeho motor bude mať rozstup zubov po 10° a výsledné rozovretie valcov 82°. Celý motor postavil, skonštruoval a zostavil vlastnoručne na malej fréze. Poklona!