Digitálny displej bude zobrazovať 5 rôznych jazdných režimov. Ford ho bude s úpravami ponúkať aj v iných typoch. Zdá sa, že toto je neodvratná budúcnosť informovania vodiča a tí, ktorí si potrpia na klasické analógové budíky, sa chtiac-nechtiac budú musieť preorientovať.

Režim „Sport“ presunie ukazovateľ rýchlosti doprava a podsvietenie zmení na oranžovú farbu.

Inžinieri z Fordu vyvinuli špeciálne pre typ GT 10-palcový digitálny displej. Úlohou bolo spojiť všetky potrebné údaje tak, aby sa zobrazovali vodičovi optimálne. Viditeľnosť dôležitých údajov je vo vysokých rýchlostiach veľmi potrebná. No zároveň je na to veľmi málo času. 

K vývojárom prizvali pilotov z pretekov Le Mans, ktorí poskytli dôležité poznatky o možnosti zobrazovania údajov počas koncentrácie vodiča na vozovku. Základný normálny režim bude zobrazovať informácie jednoducho a vecne.

Displej má veľmi detailné rozlíšenie.

Ukazovateľ rýchlosti je v strede, prevodový stupeň sa zobrazuje vpravo a stav paliva a teploty vľavo hore. Otáčkomeru dominujú hodnoty od 3 000 do 7 000. Režim „Wet“ prinesie modrú tému a grafika zobrazuje efekt mokrého asfaltu.

Režim „Sport“ presunie ukazovateľ rýchlosti doprava a podsvietenie sa zmení na oranžovú farbu. Štvrtý režim „Track“ kombinuje čierne pozadie s červenou témou. Najzreteľnejšie údaje sú otáčkomer a indikátor zaradeného rýchlostného stupňa.

Európske verzie dostanú zobrazenie v km/h a teplotu v °C.

Vpravo dole sa zobrazujú údaje o teplote chladiace kvapaliny, oleja, tlaku oleja a hladiny paliva. Posledným režimom je „V-Max“, ktorý je prispôsobený na dosiahnutie maximálnej rýchlosti. Dominantným je tak ukazovateľ rýchlosti s otáčkomerom. Zvyšné údaje sú v pozadí.