V roku 2022 BMW predstavilo koncept auta iX SUV, ktoré dokáže meniť farbu na povel vďaka technológii založenej na elektroforetickom princípe, rovnakom ako tá používaná v elektronických čítačkách. Auto je vybavené E Ink panelmi a elektrický prúd spôsobuje, že pigmenty prechádzajú cez mikrokapsuly. Tým sa exteriér mení z bielej na odtiene sivej až čiernej. Ďalším konceptom, ktorý BMW odhalil bolo BMW i Vision Dee. Ten dokázal meniť exteriér v 32 rôznych farbách a ovládanie funkcie je možné prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Tie predstavy sú zaujímavé, no záleží na otázkach homologizácie, registrácie na polícii a vo vašom TP a v neposlednom rade na bezpečnosti áut s E Ink panelmi.

BMW_E_Ink

Patentovaná technológia Toyoty je iná

 Toyota podala žiadosť na patentový úrad v Amerike s technológiou, ktorá sa líši. Tá umožňuje zmenu farby auta podľa želania. Ak úspešne pretavia patent do praktického riešenia, je možné, že aj veľa ušetria a zjednodušia si výrobu. Predstavte si, že vozidlá budú opúšťať závod v špeciálnej jednotnej farbe. Následne ju bude možné zmeniť u predajcov podľa preferencie zákazníka. Navyše to otvára možnosti majiteľom meniť farbu auta podľa nálady. Tiež to umožní predajcom zmenou farby vozidiel zvýšiť ich atraktivitu pred predajom.

Ako to má fungovať?

Hovoríme o farbe schopnej meniť odtiene v reakcii na teplo a svetlo. Vozidlo príde do špeciálnej garáže vybavenej tunelom. Zahrievacie prvky po bokoch tunelu auto ohrejú. Potom sa na povrch aplikuje modulátor farby, vyžarujúci svetlo s určitou vlnovou dĺžkou. Teplotné snímače v karosérii by sledovali proces zahriatia exteriéru a zaistili správne parametre pre požadovaný odtieň. Tento proces umožňuje posun molekúl vo farbe, čo zabezpečuje reflektovanie inej vlnovej dĺžky svetla a tým pádom zmenu vnímanej farby.

Vďaka špeciálnym podmienkam sa vraj netreba obávať, že farba automobilu sa nečakane zmení po dlhom vystavení slnečnému žiareniu.

Môže to fungovať v praxi? Teraz sotva

Dostane sa atraktívna technológia do sériovej produkcie? Určite dokáže zvýšiť atraktivitu áut a umožní meniť farbu podľa nálady. No niektoré aspekty tejto technológie sú diskutabilné. Zamerajme sa najprv na cenu. Je zrejmé, že meniteľná farba bude nielen drahšia, otázna bude aj cena každej návštevy špeciálneho tunela. Technológia má presah aj do bežného života. Čo v prípade, že auto je súčasťou zločinu, či vyšetrovania? Identifikácia auta bude tým pre svedkov, ale aj vyšetrovaťelov a úrady oveľa zložitejšia. A v neposlednom rade je zmena farby auta nutne registrovaná úradne. Opýtali sme sa umelej ingeligencie ChatGPT a tu je stanovisko na základe známych faktov:

Zmena farby je povinný údaj aj pre úrady

Farba je povinne zapisovaná v technickom preukaze. Ak majiteľ vozidla zmení farbu auta, je potrebné to nahlásiť na príslušnom okresnom úrade, konkrétne na oddelení dopravy, kde je vozidlo registrované. Údaj je dôležitý pre identifikáciu vozidla a musí byť správne zaznamenaný aj v technickom preukaze. Zmena farby sa má registrovať do 30 dní od prelakovania vozidla. 

Obdobné je to v celej EÚ

Vo väčšine krajín EÚ je zmena farby vozidla považovaná za podstatnú zmenu, ktorá by mala byť zaznamenaná v registračných dokumentoch vozidla, ako súčasť správnej identifikácie a evidencie vozidla. Napríklad, v Nemecku, Francúzsku, a Španielsku je nutné zaregistrovať zmenu farby auta v príslušnom úrade a aktualizovať registráciu vozidla, aby odrážala túto zmenu. Tento proces zabezpečuje, že všetky údaje o vozidle sú aktuálne a správne pre prípadnú kontrolu alebo bezpečnostné účely.

Zdroj: BMWdepositphotosMotor Authority