Pandémia koronavírusu naberá v Európe a v USA na obrátkach, zatiaľ čo v Číne sú, zdá sa, z najhoršieho von. Netýka sa to však ekonomiky krajiny, ktorá sa preberá z devastačných následkov útlmu výroby a verejného života. Za sprísnených hygienických podmienok sa však krajina pomaly dáva do chodu a s ňou aj výroba v čínskych automobilkách. Vláda si uvedomuje vážnosť situácie a aby udržala vlastné automobilky konkurencieschopné, musí im pomôcť. Na vzniknutú situáciu už oficiálne zareagoval aj čínsky minister priemyslu a informačných technológií, Xin Guobin: „Čína vytvorí nové postupy pri zavádzaní výroby nových elektrických áut, zmení aktuálnu legislatívu a podporí koordinovaný, zdravý a trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu.“ Guobin si zároveň uvedomuje, že fabrikám chýbajú hotovostné prostriedky potrebné na zaistenie vyžadovanej hygieny a zároveň udržanie podnikov v chode.

Oddialime prísnejšie emisné normy

Vláda momentálne zvažuje posunutie platnosti prichádzajúcej prísnejšej emisnej normy o ďalších 6 mesiacov. Automobilky by tak mohli získať viac času a peniaze potrebné na urýchlený vývoj nových protiemisných technológií použiť na nevyhnutnejšie záležitosti a udržanie podniku v chode. Vláda spolu s automobilkami a jednotlivými ministerstvami momentálne rokujú o ďalších ústupkoch. Zatiaľ od automobiliek požaduje, aby dodržiavali veľmi prísne kvóty výroby „bezemisných“ vozidiel, sľubuje však ich zmiernenie. Súčasťou tohto opatrenia bude aj možnosť automobiliek viac sa sústrediť na výrobu a predaj áut s modernými spaľovacími motormi, ktoré podnikom generujú viac zisku. Napriek tomuto opatreniu je však cieľom Číny zvýšiť podiel bezemisných áut (započítava tam aj vodíkový pohon) na celkových predajoch do roku 2025 na 25 %. Okrem samotnej výroby automobilov vláda podporí aj ich predaj, už teraz prezradila, že predĺži platnosť dotácií na nákup elektromobilov a na dva roky ich oslobodí od daňového zaťaženia (pri nákupe). Pri súčasnom tempe výroby čínskych automobiliek (využitie kapacít priemyselných podnikov je momentálne na úrovni 95 %) totiž očakávajú problémy s odbytom miestnych zákazníkov. Ďalšou možnosťou zlepšenia ekonomiky je preto aj intenzívnejší export čínskych vozidiel do celého sveta. Vyzerá to tak, že "Čínsky drak" sa nadychuje na ďalší masívny útok na nepripravené svetové ekonomiky, ktoré sú momentálne navyše oslabené pandémiou.

zdroj: Reuters, TASS