Prečo sa rozhodli dať vláde ultimátum?

Poľnohospodári (IPIF) sú nespokojní s tým, čo sa deje na Ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod vedením  ministra Samuela Vlčana. Sú nespokojní s tým, čo sa tam deje personálne, absolútne ich rozhorčila kauza Sviniar štátneho tajomníka Kyseľa a nepáčia sa im aj personálne záležitosti v Lesoch SR. Ale aj mnoho iných vecí.

Dopravcov (UNAS) zas trápi budúcnosť. Stále najvyššie daňové zaťaženie v rámci V4, neistá a nejasná budúcnosť mýtneho systému, vratka spotrebnej dane, absolútna ignorácia segmentu taxislužby, absentujúca pomoc segmentu dopravy, ale aj náležitosti týkajúce sa vodičov. A hlavne chýbajúce koncepčné riešenia.

K dvom uvedeným pribudol ďalší segment  - Asociácia Žltý Anjel Asistance 24 (AŽAA24). Asociácia Žltý Anjel Asistance 24 (AŽAA24) sa snaží o legalizáciu a stransparentnenie segmentu odťahových služieb a asistenčnej pomoci na Slovensku. O to, aby sa motoristi nestávali rukojemníkmi lovcov nehôd, aby na zásahy prichádzal profesionálny a vyškolený personál, za jasných podmienok pre zasahujúcu asistenčnú pomoc, aj pre motoristu.

Vláda absolútne nerieši akútne problémy viacerých oblastí hospodárstva!

Všetký tri subjekty trápi a dlhodobo hnevá to podstatné - fakt, že súčasná vláda nijako nerieši potreby, na ktoré sa tu roky poukazuje a ktoré sú nevyhnutné. Za dva roky tejto vlády vyvíjali uvedené subjekty iniciatívy a snahu na riešenie problémov. Sú z toho len nekončené rokovania bez žiadnych konkretných riešení.

Preto sa UNAS, IPIF aj AŽAA24 rozhodli podpísať spoločné memorandum uvedomujúc si potrebu vzájomnej podpory svojich požiadaviek. Preto sa rozhodli dať vláde posledné ultimátum predtým, než vyjdú spoločne do ulíc.

Cieľom protestu nie je povalenie vlády!

Cieľom v žiadnom prípade nie je rozoštvávanie už tak veľmi polarizovanej spoločnosti. Nie je za nimi žiadna politická iniciatíva, ani iné nekalé záujmy. Cieľom je bezodkladne prinútiť vládne strany, aby splnili svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazali a pre ktoré dostali mandát od voličov. Aj poľnohospodári aj dopravcovia aj asistenčné služby si uvedomujú zodpovednosť a zároveň aj potrebu okamžitých riešení.

Uvítajú podporu a sympatie občanov, ale aj združení

Dva roky súčasnej vlády ukázali, že vláda možno je ochotná rokovať, ale nie je ochotná nič zásadné meniť! Trpezlivosť došla a vyjednávacia sila jednotlivých subjektov pre vládu evidentne nie je relevantná. Pre vzájomnú podporu požiadaviek uvítajú spomínané subjekty podporu a zapojenie všetkých slušných ľudí, jednotlivcov, aj združení. Všetkých, ktorým tiež záleží na tom, aby sa na miesto nekonečných rokovaní konečne prijímali rozhodnutia. Riešenia, ktoré umožnia ľuďom slobodne a dôstojne na Slovenku podnikať a žiť. Ak výzva na okamžité rokovania nebude akceptovaná, všetky tri združenia aby sa domohli svojich požiadaviek sú odhodlané uplatniť si posvätné právo protestnej akcie, ukotvenej aj v Ústave SR.