Zo zdraženia diaľničných známok nebol nadšený asi nikto, no NDS ich aspoň použije aj na opravu niektorých úsekov ciest. Konkrétne hovoríme o komplexnej oprave viacerých mostov naprieč celým Slovenskom. NDS totiž plánuje v roku 2023 postupne vyhlásiť hneď niekoľko verejných obstarávaní na opravu desiatich mostov, ktoré spadajú pod jej správu, pričom celková suma by sa mala vyšplhať na 21 miliónov eur. Výberové konania by pritom mali mať komplexné hodnotenie, kde sa bude posudzovať napríklad aj dĺžka lehoty opravy mosta. Týmto krokom chce NDS docieliť čo najkratšie obmedzenia v doprave, ktoré v súvislosti s opravami môžeme brať ako istotu. 

Najrozsiahlejšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719 metrov. Okrem toho sa pripravuje aj oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach, na diaľnici D2. V pláne NDS figuruje tiež oprava mosta na mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave a aj most na diaľnici D1 pri Východnej. 

V čom oprava spočíva?

Oprava jednotlivých mostov bude spočívať najmä vo výmene mostného zvršku, ale NDS plánuje aj výmenu mostných záver, opravy ríms, zvodidiel, zábradlí a taktiež odvodňovacie systémy, pričom pri niektorých mostoch dôjde aj k výmene ložísk. Súčasťou opráv bude zároveň sanácia podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby

Podľa dostupných informácii bude vo verejných obstarávaniach zapracovaná aj fakturačná indexácia, ktorá sa riadi metodickým pokynom Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Jej úlohou je umožniť včasne reagovať na prípadný cenový nárast stavebných komodít. 

Zdroj: NDS