Je smiešne, že za hlavný problém znečisťovania vzduchu považujú iba emisie z výfukov áut... A čo ostatné zložky životného prostredia, ktoré trpia z dôvodu konzumného spôsobu života? 

Európsky parlament a Rada EÚ tak odstránili názorové rozdiely medzi krajinami s výrazným podielom výroby áut a zákonodarcami, ktorí tlačia na väčšiu ochranu životného prostredia. O výsledku rokovaní informoval eurokomisár pre energetiku a ochranu klímy Miguel Arias Cane.

Európska únia bola po celé mesiace rozdelená v názore, ako prísne sa postaviť k emisiám CO2 z osobných a dodávkových áut. Nemecko, ktoré má najväčší automobilový sektor v Únii, napríklad varovalo, že tvrdé ciele by mohli poškodiť odvetvie a viesť k strate pracovných miest.

Predstavitelia Európskeho parlamentu a Európskej komisie sa snažili v niekoľkých kolách rokovaní nájsť spoločnú pozíciu. Exekutíva EÚ pôvodne navrhovala znížiť do roku 2030 emisie o 30 percent z úrovní roku 2021. Plán podporilo Nemecko, niekoľko krajín EÚ vrátane Holandska a Francúzska však bolo za sprísnenie limitu pre osobné autá na 35 percent.

Európsky parlament v októbri hlasoval v prospech 40-percentného zníženia emisií do roku 2030 s tým, že pre rok 2025 by mal platiť prechodný cieľ 20 percent. To sa však nepáčilo automobilovému priemyslu.

Doprava je jediné odvetvie, kde sa emisie naďalej zvyšujú. Opatrenia majú Únii pomôcť dosiahnuť do roku 2030 celkové zníženie emisií skleníkových plynov o 40 percent. Štáty EÚ patria k takmer 200 krajinám, ktoré sa zhodli na pravidlách pre zavedenie parížskej dohody o klíme z roku 2015.

"Som presvedčený, že naša ekonomická budúcnosť závisí od toho, akým spôsobom budeme riešiť budúcnosť. A k nej čistá mobilita patrí," povedal podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Dnešná dohoda je podľa neho dôveryhodným krokom v zavádzaní parížskej dohody a súčasne rozhodujúcim krokom k podpore dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, pretože povedie k investíciám do hodnotového reťazca EÚ, vrátane batérií a ďalších kľúčových technológií.

Teraz členským krajinám EÚ zostáva zvážiť zníženie emisií z kamiónovej prepravy. Rokovať o tom majú vo štvrtok. Kritici z radov priemyslu stanovené limity označujú za politické, lebo neberú do úvahy technologickú a sociálno-ekonomickú reality. ACEA, ktoré zastupuje 15 hlavných európskych výrobcov automobilov, vyslovila vážne pochybnosti nad splnením záväzku znížiť emisie oxidu uhličitého o 37,5 percenta do roku 2030, pretože to v súčasnej situácii považuje za úplne nereálne. ACEA uviedlo, že jeho členovia pokračujú v investíciách do vývoja vozidiel na alternatívny pohon a že svoj diel musia odviesť aj štáty EÚ, vrátane investície potrebnej infraštruktúry. Združenie sa tiež obáva dopadu zmien na pracovné miesta.

Zdroj. Ceskenoviny.cz

Foto: Shutterstock