Ochrana dospelých

V tejto časti testov získal Sharan 89 %. Pri čelnom náraze s prekrytím mali o stupeň horšiu známku obe spodné časti nôh vodiča a trup spolujazdca. Pri čelnom náraze bez prekrytia si o stupeň horšiu známku pripísal krk zadného pasažiera a trup dokonca až najhoršiu známku. Pri bočnom náraze na stĺp však vypadli bočné dvere a tak môže dôjsť k väčšiemu zraneniu posádky či jej vypadnutiu.

Ochrana detí

Tu si dvojičky odnášajú 78 %. Je až zarážajúce, že doteraz takmer všetky autá majú v tejto kategórii tie najlepšie výsledky a práve autá, ktoré majitelia používajú prevažne na prevoz detí, získajú pri čelnom náraze pri 10-ročnej figuríne v oblasti krku a trupu o 2 stupne horšiu známku. Pri bočnom náraze zas o stupeň horšiu známku získala hlava 6-ročnej figuríny.

Ochrana chodcov

V tomto prípade majú obe dvojičky 59 %. Čelná maska nie je pre chodcov výrazným problémom, hrana kapoty nad maskou však už je. Rovnako sú problémom A-stĺpiky a hrana medzi kapotou a čelným sklom.

Asistenčné systémy

Vo výbave nájdeme systém núdzového brzdenia, ten fungoval v mestských aj vyšších rýchlostiach bez problémov. Celkový výsledok v tejto kategórii je teda 62 % a zisk 4 hviezdičiek.