Kým sme používali klasické nalepovacie diaľničné známky, o jednodňových kupónoch sme mohli aj na Slovensku len snívať. Národná diaľničná spoločnosť argumentovala príliš vysokou výrobnou cenou takýchto kupónov, ktorú by príjmy z ich predajov nepokryli. S príchodom elektronických diaľničných známok sa však situácia radikálne zmenila a tak všetci očakávali, že sa téma jednodňových diaľničných kupónov opäť vráti „na stôl“. Stalo sa tak až s odstupom času a jednodňovými diaľničnými známkami sa začali zaoberať na pôde Európskeho parlamentu. Ten ich konečne definitívne schválil a prijal rozhodnutie o povinnom zavedení 1-dňovách známok na celom území EÚ.

Povinne do dvoch rokov

„Zavádzame tzv. eurovignette, zavádzame teda rovnaké pravidlá pre mýto na diaľničné úseky po celej Európskej únii," konštatoval europoslanec Ivan Štefanec. "Veľkým plusom bude povinnosť pre členské štáty zaviesť jednodňovú diaľničnú známku pre všetky osobné autá," doplnil ho ďalší europoslanec, Michal Wiezik. Narážal tak na skutočnosť, že zavedenie 1-dňovej diaľničnej známky bude povinné pre všetky členské krajiny EÚ a na jej zavedenie do praxe majú najviac dva roky.

zdroj: Euractiv