Magazín CarBuzz prišiel s informáciou, podľa ktorej si Ferrari dalo na Úrade Spojených štátov amerických pre patenty a ochranné známky (USPTO) zaregistrovať pozoruhodnú technológiu. Ich správu sme samozrejme overovali a je tomu skutočne tak. Maranello si podalo 25. marca 2022 žiadosť o patent systému (bol schválený pred tromi týždňami, 29. septembra), ktorý dokáže aktívne predpovedať a tým pádom i predchádzať predčasnému zapáleniu palivovej zmesi vo valcoch, čo by spaľovacím motorom pomohlo opäť o niečo zvýšiť efektivitu, dosiahnuť o niečo vyšší výkon, zvýšiť čistotu spalín a predĺžiť životnosť. 

Predčasné vznietenie, ktoré poznáte ako klepanie motora, je strašiakom každého benzínového motora, pričom výrobcovia strávili dekády vývojom rôznych technológii na monitorovanie a obmedzenie tohto nežiadúceho javu. Žiadne sa však nedostali do štádia, že by vedeli detegovať klepanie motora ešte predtým, ako reálne nastane. 

V súčasnosti sú používané takzvané snímače klepania a niektoré firmy využívajú monitorovanie prúdu na elektródach zapaľovacej sviečky, aby zistili, či sa zmes v niektorom z valcov nezapálila skôr, ako mala. Ferrari však podľa všetkého prišlo s oveľa sofistikovanejším a prepracovanejším návrhom. 

Ich novinka totiž priamo monitoruje tlak vzduchu vo valcoch a počiatočnú teplotu ich stien, pričom využíva pomerne komplexné matematické modely a na základe tejto analýzy predpovedá pravdepodobnosť predčasného vznietenia pri nadchádzajúcom zdvihu. Ide teda o prediktívny systém, ktorý nebol v benzínových motoroch doposiaľ nikdy použitý a ide tak prakticky o prvú technológiu svojho druhu

Schéma pohonnej jednotky, ktorá obsahuje zariadenie na nastavenie predstihu zapaľovania podľa vynálezu Ferrari. (1) Vozidlo (2) Motor (3) Blok motora (4) Valec motora (5) Hlava valca (6) Spaľovacia komora (7) Piest (8) Klimatizačné zariadenie (9) Výmenník tepla (10) Klimatizačný okruh (11) Prístroj na nastavenie predstihu zapaľovania (12) Zapaľovacia sviečka (15) Čerpadlo (T1, T2, T3, T4) Snímače

Ako to funguje?

Ak systém zaregistruje zvýšené riziko vzniku detonačného horenia, samozrejme tiež zmení predstih zapaľovania, ale tiež ovplyvní výboj na sviečke či množstvo paliva vstrekovaného do spaľovacej komory. Motor by tak mal bezpečnejšie pracovať na hrane klepania a z dlhodobého hľadiska je v prípade takto fungujúcej pohonnej jednotky šanca, že sa zlepší jej spoľahlivosť a predĺži životnosť. Daný systém zároveň otvára možnosť znížiť emisie výfukových plynov, a to bez zníženia výkonu a zároveň umožní motoru lepšie sa prispôsobiť zmenám teploty, kvalite paliva či teplote jednotlivých valcov.

Nová technika je zatiaľ ešte v štádiu vývoja, no Ferrari ukazuje, že sa spaľovacieho motora ešte vzdať nechce a systémy, ako je aj tento, by mohli predĺžiť jeho životnosť. Neostáva nám nič iné, len „zložiť klobúk z hlavy“ a dúfať, že novinka bude fungovať a nájde si cestu do výroby.

Zdroj: USPTO, CarBuzz