Profily tvoria obvykle rámové konštrukcie alebo špeciálne tiahla či vzpery dynamických prvkov, súčasti hriadeľov i inštalačné schránky pre kabeláž alebo vedenie prevádzkových kvapalín a tekutín v odpadovom hospodárstve. Ich veľkou výhodou je dobrá tvarová stálosť pri rôznych (premenlivých) okolitých podmienkach, odolnosť proti mechanickému i chemickému poškodeniu (najmä pri použití vhodných prostriedkov povrchovej ochrany) a relatívne vysoká pevnosť i pri odľahčenom profile.

Kovové profily v elektronike a automatizácii

Ako elektronika či automatizácia sú označované také oblasti priemyslu, ktoré pracujú s prienikom elektronických zariadení a technologických mechanických strojov. V tejto oblasti sa kovové profily používajú hojne najmä ako mechanické súčiastky, ktoré slúžia na vytváranie rámových konštrukcií, vodiacich prvkov, vedení a odvodu tekutín či zostavovanie mechanických konštrukčných celkov. Na tieto účely sa využívajú dva základné materiály, a to oceľ alebo hliník (a jeho zliatiny). Medzi týmito dvomi materiálmi sú veľké rozdiely predovšetkým v prierezovej variabilite, ktorá sa odráža v spôsobe aplikácie. Zatiaľ čo oceľové profily vďaka vysokej odolnosti aplikujú predovšetkým ako tuhé a pevné prvky, hlinikove profily využijete ako vodiace členy s variabilnou funkciou.

Hliníkové profily v elektronike a automatizácie

Veľkou výhodou hliníkových profilov je prierezová variabilita a ľahká opracovateľnosť, ktorá umožňuje vytvorenie rámových konštrukcií fungujúcich zároveň ako vedenie (na profiloch je možné vytvoriť odmeriavacie pravítko) pohyblivých súčastí nesúcich technologické zariadenia. Ak si vyberiete prierez s dutinami (komôrkami), vnútrom profilu ľahko vediete kabeláž alebo rúrky s prevádzkovými kvapalinami. Prierez hliníkového profilu môže byť členitý symetricky, asymetricky alebo atypicky s viacerými drážkami, podľa ktorých navrhnete upínanie šmýkadla s uložením napájania. Drobné hliníkové profily menších priemerov sú naviac veľmi ľahké, takže výsledná rámová konštrukcia nevyžaduje náročné riešenie ukotvenia.

Hliníkové profily od TME

Spoločnosť TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. Z. o.o.) ako popredný dodávateľ súčiastok a náradí pre elektrotechniku najmä v oblasti prototypovania či domáceho kutilstva, ale aj pre malo a veľkoodberateľov ponúka celú škálu hliníkových profilov rôznych prierezov s ohľadom na tvar, vyľahčenie či počet komôr. Produktové portfólio tak zahrnuje kompletnú výbavu pre netradičné i bežné domáce projekty.